Процедура № 1: Решение Народного комитета на провинциальном уровне об инвестиционной политике (для проекта, по которому не предоставляется Свидетельство о государственной регистрации инвестиций)
Процедура № 2: Решение Премьер- Министра об инвестиционной политике (для проекта, по которому не предоставляется Свидетельство о государственной регистрации инвестиций)
Процедура 3: Решение Национального собрания об инвестиционной политике (для проекта, по которому не предоставляется Свидетельство о государственной регистрации инвестиций)
Процедура 4: Внесение изменений в Решение премьер-министра, Народного комитета на провинциальном уровне об инвестиционной политике (для проекта, по которому не предоставляется Свидетельство о государственной регистрации инвестиций)
Процедура 5: Выдача Свидетельства о государственной регистрации инвестиций для проекта, не подпадающего под решение об инвестиционной политике
Процедура 6: Выдача Свидетельства о государственной регистрации инвестиций для проекта, подпадающего под решение об инвестиционной политике

Процедура 7. Внесение изменений в сведения Свидетельства о государственной регистрации инвестиций о наименовании инвестиционного проекта, наименовании и адресе инвестора
Процедура 8. Внесение изменений в сведения инвестпроекта, утвержденные в Свидетельстве о государственной регистрации инвестиций (для проекта, не требующего внесения изменений в Решение об инвестиционной политике) 
Процедура 9. Внесение изменений в Свидетельство о государственной регистрации инвестиций для инвестпроекта, подпадающего под решение Народного комитета на провинциальном уровне об изменении инвестиционной политики.Процедура 11. Переход инвестиционного проекта 
Процедура 12. Внесение изменений в инвестпроект при реорганизации экономической организации в форме разделения, выделения, присоединения, слияния.
Процедура 13. Внесение изменений в инвестиционный проект в соответствии с судебным решением и решением арбитражного суда.
Процедура 14. Выдача повторного Свидетельства о государственной регистрации инвестиций
Процедура 15. Редактирование сведений, содержащихся в Свидетельстве о государственной регистрации инвестиций.
Процедура 16. Возврат Свидетельства о государственной регистрации инвестиций
Процедура 17. Продление срока реализации инвестиционного проекта
Процедура 18. Временное прекращение деятельности инвестиционного проекта
Процедура 19. Прекращение деятельности инвестиционного проекта
Процедура 20. Формирование исполнительного органа иностранного инвестора по договору о деловом сотрудничестве 
Процедура № 21. Прекращение деятельности исполнительного органа иностранного инвестора по договору о деловом сотрудничестве.
Процедура 22. Смена Свидетельства о государственной регистрации инвестиций для инвестпроекта, действующего на основании инвестиционной Лицензии, Свидетельства об инвестициях или других документов, имеющих юридическую силу. 
Процедура 23. Предоставление информации об инвестиционном проекте 
 Процедура 24. Гарантия инвестиционной деятельности в случае прекращения применения инвестиционных льгот
Процедура 25. Внесение вклада, приобретение акций, выкуп внесенной части вклада иностранным инвестором в экономической организации 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 18      Tổng số lượt truy cập: 12.081.085          Thực hiện bởi: OrientSoft