Процедура 18. Временное прекращение деятельности инвестиционного проекта

 

а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: Инвестор письменно уведомляет Департамент планирования и инвестиций о временном прекращении деятельности инвестиционного проекта.

- Шаг № 2: Департамент планирования и инвестиций подвержадает текущий статус проекта.

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются или направляются по почте в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); 

- Получение результатов:

+ Заявление в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

- Уведомление о временном прекращении деятельности инвестиционного проекта (К нему прилагаются: Копия Решения об инвестиционной политике / Свидетельства о государственной регистрации инвестиций / Свидетельство об инвестициях / Инвестицонной лицензии;  Письменное решение и Протокол заседания Совета членов / Совета директоров / Общего собрания акционеров / Собственников Общества о временном прекращении деятельности инвестиционного проекта; Отчет о реализации инвестиционного проекта на момент подачи заявки на временное прекращение деятельности инвестиционного проекта).

* Примечание. Физические лица / организации, осуществляющие административные процедуры, могут представить ненотариально заверенные копии или ненотариально заверенные копии оригинальных документов и представить оригинал для сравнения.

г) Количество комплекта документов:

02 комплекта документов (01 оригинальный комплект)

д) Срок выдачи результатов:

При получении заявки

е) Орган, осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Инвесторы (частные лица и организации), временно прекращающие деятельность инвестиционного проекта.

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Департамент планирования и инвестиций получает Уведомление о временнном прекращении деятельности инвестпроекта инвестора и подтверждает статус проекта.

В случае прекращения деятельности инвестпроекта  из-за форс-мажорных обстоятельств, инвестор освобождается от арендной платы за землю в период прекращении деятельности инвестпроекта для преодоления последствий форс-мажорных обстоятельств.

з) сборы:  

не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

- Уведомление о временном прекращении деятельности инвестиционного проекта.

- Отчет о реализации инвестиционного проекта на момент внесения изменений в соответствии с Форме I.10, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации  административного процесса (Если есть):

Применимы к действующим проектам и инвесторам, принявшим решение о  временном прекращении деятельности инвестиционного проекта.

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Постановление от 12/11/2015 № 118/2015/NĐ-CP;

- Циркуляр от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.779.929          Thực hiện bởi: OrientSoft