Процедура 18. Временное прекращение деятельности инвестиционного проекта

 

а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: Инвестор письменно уведомляет Департамент планирования и инвестиций о временном прекращении деятельности инвестиционного проекта.

- Шаг № 2: Департамент планирования и инвестиций подвержадает текущий статус проекта.

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются или направляются по почте в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); 

- Получение результатов:

+ Заявление в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

- Уведомление о временном прекращении деятельности инвестиционного проекта (К нему прилагаются: Копия Решения об инвестиционной политике / Свидетельства о государственной регистрации инвестиций / Свидетельство об инвестициях / Инвестицонной лицензии;  Письменное решение и Протокол заседания Совета членов / Совета директоров / Общего собрания акционеров / Собственников Общества о временном прекращении деятельности инвестиционного проекта; Отчет о реализации инвестиционного проекта на момент подачи заявки на временное прекращение деятельности инвестиционного проекта).

* Примечание. Физические лица / организации, осуществляющие административные процедуры, могут представить ненотариально заверенные копии или ненотариально заверенные копии оригинальных документов и представить оригинал для сравнения.

г) Количество комплекта документов:

02 комплекта документов (01 оригинальный комплект)

д) Срок выдачи результатов:

При получении заявки

е) Орган, осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Инвесторы (частные лица и организации), временно прекращающие деятельность инвестиционного проекта.

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Департамент планирования и инвестиций получает Уведомление о временнном прекращении деятельности инвестпроекта инвестора и подтверждает статус проекта.

В случае прекращения деятельности инвестпроекта  из-за форс-мажорных обстоятельств, инвестор освобождается от арендной платы за землю в период прекращении деятельности инвестпроекта для преодоления последствий форс-мажорных обстоятельств.

з) сборы:  

не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

- Уведомление о временном прекращении деятельности инвестиционного проекта.

- Отчет о реализации инвестиционного проекта на момент внесения изменений в соответствии с Форме I.10, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации  административного процесса (Если есть):

Применимы к действующим проектам и инвесторам, принявшим решение о  временном прекращении деятельности инвестиционного проекта.

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Постановление от 12/11/2015 № 118/2015/NĐ-CP;

- Циркуляр от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Bài cuối: Tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm ...

Bài 2: Phát triển hạ tầng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm đến hấ...

Với mục tiêu thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, hi...

Ngày 24.5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lãn...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 9.962.558          Thực hiện bởi: OrientSoft