Процедура № 21. Прекращение деятельности исполнительного органа иностранного инвестора по договору о деловом сотрудничестве.  

 

а) Порядок реализации:

Шаг № 1: В течение 07 рабочих дней с даты принятия решения о прекращении деятельности исполнительного органа иностранный инвестор подает комплект документов в Департамент планирования и инвестиций, где расположен его исполнительный орган.

-Шаг № 2: В течение 15 дней после получения действительных документов  Департамент планирования и инвестиций принимает решение об отзыве Свидетельства о регистрации исполнительного органа.

 б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен);  или направляются по почте.

- Получение результатов:

+ Заявление в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

- Решение о прекращении деятельности исполнительного органа при досрочном прекращением деятельности исполнительного органа (документы иностранных организаций  подлежат консульской легализации; документы на иностранных языках должны быть переведены на вьетнамский язык, заверенные организацией, исполняющей функцию перевода языков);

- Список кредиторов и оплаченных долгов;

- Список работников и их выполненных прав;

- Справка налоговым органом о выполнении налоговых обязательств;

- Справка социальным страхованием о завершении обязательства по социальному страхованию;

- Подтверждение полицейской службы об аннулировании печати (если есть);

- Свидетельство о регистрации исполнительного органа;

- Копия Свидетельства о государственной регистрации инвестиций;

- Копия договора о деловом сотрудничестве.

* Примечание: Физические лица / организации, осуществляющие административные процедуры, могут представить копии оригинальных документов, нотариально заверенные копии или ненотариально заверенные копии и представить оригинал для сравнения.

г) Количество комплекта документов:

01 оригинальный комплект

д) Срок выдачи результатов:

15 рабочих дней с момента получения действительных документов.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Иностранный инвестор (частные лица и организации), создающий  исполнительный орган по договору о деловом сотрудничестве

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Решение об отзыве Свидетельства о регистрации исполнительного органа.

з) Сборы:

Не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

Нет

й) Требования и условия реализации  административного процесса

Нет

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Постановление Правительства от 12.11.2015  № 118/2015 / ND-CP, регулирующее подробности и руководящие принципы  реализации ряда статей Закона об инвестициях;

- Циркуляр Министерства планирования и инвестиций от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT, регулирующий формы для осуществления инвестиционных процедур и отчетности об инвестиционной деятельности во Вьетнаме. 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.257.643          Thực hiện bởi: OrientSoft