Процедура 24. Гарантия инвестиционной деятельности в случае прекращения применения инвестиционных льгот

 

а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: Инвестор направляет письменное заявление на применение мер по обеспечению инвестиционного льгот, указанных в п. 4 ст.13 Закона об инвестициях в Департамент планирования и инвестиций.

- Шаг № 2: Департамент планирования и инвестиций принимает решение о применение мер по гарантии инвестиционных льгот по предложению инвестора в течение 30 дней с даты получения его заявления. В случае превышения компетенции представляет отчет компетентному государственному органа на рассмотрение и утверждение.

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются или направляются по почте в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); 

- Прием документов:

+ Прием заявления в компетентный орган на рассмотрение и утверждение о применении мер обеспечению инвестиционного льгот (В случае превышения компетенции) ведется в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

+ Прием Решения о применении мер по гарантии инвестиционных льгот по предложению инвестора ведется в Архивном Отделе  Аппарата Народного комитета на провинциальном уровне; или Решение направляется по почте.

в) Состав документов:

- Письменное заявление на применение мер по обеспечению инвестиционного льгот должен содержить:

+ Наименование и местонахождение инвестора;

+ Инвестиционные льготы, предусмотренные в юридических документах до даты вступления в силу новых нормативных правовых актов: виды льгот, условия для получения льгот, степень льгот  (если есть)

+ Содержание новых нормативных правовых актов с правилами изменения инвестиционных льгот;

+ Предложения инвестора о применении мер по обеспечению инвестиционного льгот, предусмотренных п.4 ст.13 Закона об инвестициях.

- Копия: Инвестиционной лицензии, Свидетельства о государственной регистрации бизнеса, Свидетельства об инвестиционных льготах, Свидетельство об инвестициях, Свидетельство о государственной регистрации инвестиций, Решения об инвестиционной политики или  иных документов, выданных компетентными государственными органами, имеющими правила об инвестиционных льготах (если есть).

г) Количество комплекта документов:

02 комплект документов (по крайней мере 01 оригинальный комплект)

д) Срок выдачи результатов:

30 рабочих дней с момента получения действительных документов.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Иностранные инвесторы (организации и частные лица), реализующие инвестиционный проект, имеющие право на получение инвестиционных льгот, которые тем не менее отменены (в соответствии с п.3 ст.13 Закона об инвестициях).

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Решение о применении мер по обеспечению инвестиционного льгот по предложению инвестора

з) Сборы:

Не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

- Нет

й) Требования и условия реализации  административного процесса

Одновременно соблюдаются  следующие условия:

- Инвестор, реализующий инвестиционный проект имеющий право на получение инвестиционных льгот, которые тем не менее отменены (в соответствии с п.3 ст.13 Закона об инвестициях).

- Письменное заявление в регистрирующий Орган в течение 3 лет с даты вступления в силу нового документа об отмене  инвестиционных льгот инвестора

 к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

-Постановление Правительства от 12.11.2015  № 118/2015 / ND-CP, регулирующее подробности и руководящие принципы  реализации ряда статей Закона об инвестициях;

- Циркуляр Министерства планирования и инвестиций от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT, регулирующий формы для осуществления инвестиционных процедур и отчетности об инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 6      Tổng số lượt truy cập: 12.257.603          Thực hiện bởi: OrientSoft