Процедура 20. Формирование исполнительного органа иностранного инвестора по договору о деловом сотрудничестве
- Циркуляр Министерства планирования и инвестиций от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT, регулирующий формы для осуществления инвестиционных процедур и отчетности об инвестиционной деятельности во Вьетнаме

 

а) Порядок реализации:

-Шаг № 1: Иностранный инвестор по  договору о деловом сотрудничестве подает регистрационное досье на формирование его исполнительного органа в Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен.

Шаг № 2: В течение 15 дней с даты получения регистрационного досье, Департамент планирования и инвестиций выдает Свидетельство о государственной регистрации исполнительного органа иностранному инвестору по договору о деловом сотрудничестве

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен);  или направляются по почте.

- Получение результатов:

+ Заявление в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

- Документ о регистрации формирования исполнительного органа должен содержить: наименование и местонахождение  представительства иностранного инвестора во Вьетнаме (если есть) по договору о деловом сотрудничестве; наименование и местонахождение исполнительного органа; виды, срок, область деятельности исполнительного органа; Ф.И.О, место жительства, удостоверение личности, идентификацию личности или паспорт главы исполнительного органа (подписи инвестора на каждой странице и полные реквизиты с его подписями в последней странице);

- Решение иностранного инвестора о формировании исполнительного органа по договору о деловом сотрудничестве (документы иностранных организаций  подлежат консульской легализации; документы на иностранных языках должны быть переведены на вьетнамский язык, заверенные организацией, исполняющей функцию перевода языков);

- Копия решения о назначении главы исполнительного органа;

- Копия договора о деловом сотрудничестве (BCC).

* Примечание. Физические лица / организации, осуществляющие административные процедуры, могут представить ненотариально заверенные копии или ненотариально заверенные копии оригинальных документов и представить оригинал для сравнения.

г) Количество комплекта документов:

02 комплекта документов (01 оригинальный комплект)

д) Срок выдачи результатов:

15 рабочих дней с момента получения действительных регистрационных документов.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Иностранный инвестор (частные лица и организации)

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Свидетельство о регистрации исполнительного органа в соответствие с Формой II.6, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

з) Сборы:

не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

Заявление о государственной регистрации исполнительного органа в соответствие с Формой I.5, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации  административного процесса

- Действительные документы;

- Иностранный инвестор, являющийся стороной договора  является стороной Договора о деловом сотрудничестве.

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Постановление Правительства от 12.11.2015  № 118/2015 / ND-CP, регулирующее подробности и руководящие принципы  реализации ряда статей Закона об инвестициях;

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Bài cuối: Tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm ...

Bài 2: Phát triển hạ tầng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm đến hấ...

Với mục tiêu thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, hi...

Ngày 24.5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lãn...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 9.962.476          Thực hiện bởi: OrientSoft