Процедура 20. Формирование исполнительного органа иностранного инвестора по договору о деловом сотрудничестве
- Циркуляр Министерства планирования и инвестиций от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT, регулирующий формы для осуществления инвестиционных процедур и отчетности об инвестиционной деятельности во Вьетнаме

 

а) Порядок реализации:

-Шаг № 1: Иностранный инвестор по  договору о деловом сотрудничестве подает регистрационное досье на формирование его исполнительного органа в Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен.

Шаг № 2: В течение 15 дней с даты получения регистрационного досье, Департамент планирования и инвестиций выдает Свидетельство о государственной регистрации исполнительного органа иностранному инвестору по договору о деловом сотрудничестве

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен);  или направляются по почте.

- Получение результатов:

+ Заявление в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

- Документ о регистрации формирования исполнительного органа должен содержить: наименование и местонахождение  представительства иностранного инвестора во Вьетнаме (если есть) по договору о деловом сотрудничестве; наименование и местонахождение исполнительного органа; виды, срок, область деятельности исполнительного органа; Ф.И.О, место жительства, удостоверение личности, идентификацию личности или паспорт главы исполнительного органа (подписи инвестора на каждой странице и полные реквизиты с его подписями в последней странице);

- Решение иностранного инвестора о формировании исполнительного органа по договору о деловом сотрудничестве (документы иностранных организаций  подлежат консульской легализации; документы на иностранных языках должны быть переведены на вьетнамский язык, заверенные организацией, исполняющей функцию перевода языков);

- Копия решения о назначении главы исполнительного органа;

- Копия договора о деловом сотрудничестве (BCC).

* Примечание. Физические лица / организации, осуществляющие административные процедуры, могут представить ненотариально заверенные копии или ненотариально заверенные копии оригинальных документов и представить оригинал для сравнения.

г) Количество комплекта документов:

02 комплекта документов (01 оригинальный комплект)

д) Срок выдачи результатов:

15 рабочих дней с момента получения действительных регистрационных документов.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Иностранный инвестор (частные лица и организации)

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Свидетельство о регистрации исполнительного органа в соответствие с Формой II.6, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

з) Сборы:

не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

Заявление о государственной регистрации исполнительного органа в соответствие с Формой I.5, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации  административного процесса

- Действительные документы;

- Иностранный инвестор, являющийся стороной договора  является стороной Договора о деловом сотрудничестве.

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Постановление Правительства от 12.11.2015  № 118/2015 / ND-CP, регулирующее подробности и руководящие принципы  реализации ряда статей Закона об инвестициях;

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.779.771          Thực hiện bởi: OrientSoft