Процедура 13. Внесение изменений в инвестиционный проект в соответствии с судебным решением и решением арбитражного суда.

 

а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: Инвестор подает комплект документов в Департамент планирования и инвестиций, где реализуется инвестиционный проект.

- Шаг № 2: Департамент планирования и инвестиций вносит изменения в Свидетельство о государственной регистрации инвестиций в течение 15 дней с даты получения действительных документов.

б) Способы реализации

- Подача документов:  документы непосредственно подаются или направляются по почте в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен);  

- Получение результатов:

+ в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

- Письменное завление на внесение изменений в инвестиционный проект (к нему прилагаюстся копия решения об инвестиционной политике / свидетельства о государственной регистрации инвестиции / свидетельства об инвестицях / лицензии на предпринимательскую деятельность / инвестиционной лицензии)

- Копия удостоверения личности, идентификации личности или паспорта для индивидуальных инвесторов; копия Свидетельства об учреждении или другой документ, удостоверяющий правовой статус инвестора, являющегося организацией (документы иностранных организаций  подлежат проведению процедур консульской легализации; документы на иностранных языках должны быть переведены на вьетнамский язык, заверенные организацией, исполняющей функцию перевода языков);

- Вступившие в законную силу решения суда или арбитража.

* Примечание: Физические лица / организации, осуществляющие административные процедуры, могут представить копии оригинальных документов, нотариально заверенные копии или ненотариально заверенные копии и представить оригинал для сравнения.

г) Количество комплекта документов:

- 01 комплект документов (оригинальный)

д) Срок выдачи результатов:

-15 рабочих дней с момента получения действительных регистрационных документов.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

 - Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

Инвесторы (физические и юридические лица)

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Свидетельство о государственной регистрации инвестиций (скорректированное) в соответствие с Формой II.2, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

з) сборы:

не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

Письменное заявление на внесение изменений в инвестиционный проект в соответствии с формой I.7, принятой вместе с циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации  административного процесса

Приложение действительных судебного решения и решения арбитражного суда..

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Закон о земле от 29.11.2013 № 45/2013 / QH13;

- Постановление от 12.11. 2015 № 118/2015 / ND-CP;

- Постановление от 15.05.2014 № 43/2014 / ND-CP.

- Постановление правительства от 05.12.2011 № 111/2011 / ND-CP

- Циркуляр от 18.11.2015 № 16/2015 / ТТ- BKHĐT.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 11.876.080          Thực hiện bởi: OrientSoft