Процедура 22. Смена Свидетельства о государственной регистрации инвестиций для инвестпроекта,  действующего на основании инвестиционной Лицензии, Свидетельства  об инвестициях или других документов, имеющих юридическую силу.

 

а) Порядок реализации:

- Шаг №  1: Инвестор подает 01 комплект документов с заявлением о смене Свидетельства о государственной регистрации инвестиций в Департамент планирования и инвестиций.

- Шаг № 2: Департамент планирования и инвестиций выдает инвестору скорректированное Свидетельство о государственной регистрации инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты получения заявления в соответствие с п.а ч.1 ст. 61 Постановления № 118/2015 / ND-CP.

Свидетельство о государственной регистрации инвестиций переопределяет сведения инвестиционного проекта, содежащиеся в инвестиционной лицензии, Свидетельстве об инвестиционных льготах, Свидетельстве об инвестициях, или документах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае, если инвестиционная лицензия, Свидетельство об инвестициях, или документы, имеющие одинаковую юридическую силу представляют собой Свидетельство о государственной регистрации бизнеса, сведения, содержащиеся в инвестиционной лицензии, Свидетельстве об инвестициях, или документах, имеющих одинаковую юридическую силу остаются действительными.

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен);  или направляются по почте.

- Получение результатов: в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

- Заявление о смене Свидетельства о государственной регистрации инвестиций (Прилагается: отчет о реализации проекта до момента смены Свидетельства о государственной регистрации инвестиций);

- Копия инвестиционной лицензии, Свидетельства об инвестиционных льготах, Свидетельства об инвестициях, или документов, имеющих одинаковую юридическую силу.

г) Количество комплекта документов:

01 комплект документов (01 оригинальный комплект)

д) Срок выдачи результатов:

03 рабочих дней с момента получения действительных документов.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Иностранный инвестор (частные лица и организации), имеющий инвестпроект, действующий на основании инвестиционной Лицензии, Свидетельство  об инвестициях или других документов, имеющих юридическую силу.

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Свидетельство о государственной регистрации инвестиций в соответствии с Формой II.4, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT

з) Сборы:

Не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

- Заявление о смене Свидетельства о государственной регистрации инвестиций в соответствии с формой I.12, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

- Отчет о реализации инвестиционного проекта до момента смены Свидетельства о государственной регистрации инвестиций согласно в соответствии с формой I.8, принятой вместе с с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации  административного процесса

Подаются действительные документы

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Постановление Правительства от 12.11.2015  № 118/2015 / ND-CP, регулирующее подробности и руководящие принципы  реализации ряда статей Закона об инвестициях;

- Циркуляр Министерства планирования и инвестиций от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT, регулирующий формы для осуществления инвестиционных процедур и отчетности об инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.779.780          Thực hiện bởi: OrientSoft