Процедура 22. Смена Свидетельства о государственной регистрации инвестиций для инвестпроекта,  действующего на основании инвестиционной Лицензии, Свидетельства  об инвестициях или других документов, имеющих юридическую силу.

 

а) Порядок реализации:

- Шаг №  1: Инвестор подает 01 комплект документов с заявлением о смене Свидетельства о государственной регистрации инвестиций в Департамент планирования и инвестиций.

- Шаг № 2: Департамент планирования и инвестиций выдает инвестору скорректированное Свидетельство о государственной регистрации инвестиций в течение 3 рабочих дней с даты получения заявления в соответствие с п.а ч.1 ст. 61 Постановления № 118/2015 / ND-CP.

Свидетельство о государственной регистрации инвестиций переопределяет сведения инвестиционного проекта, содежащиеся в инвестиционной лицензии, Свидетельстве об инвестиционных льготах, Свидетельстве об инвестициях, или документах, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае, если инвестиционная лицензия, Свидетельство об инвестициях, или документы, имеющие одинаковую юридическую силу представляют собой Свидетельство о государственной регистрации бизнеса, сведения, содержащиеся в инвестиционной лицензии, Свидетельстве об инвестициях, или документах, имеющих одинаковую юридическую силу остаются действительными.

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен);  или направляются по почте.

- Получение результатов: в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

- Заявление о смене Свидетельства о государственной регистрации инвестиций (Прилагается: отчет о реализации проекта до момента смены Свидетельства о государственной регистрации инвестиций);

- Копия инвестиционной лицензии, Свидетельства об инвестиционных льготах, Свидетельства об инвестициях, или документов, имеющих одинаковую юридическую силу.

г) Количество комплекта документов:

01 комплект документов (01 оригинальный комплект)

д) Срок выдачи результатов:

03 рабочих дней с момента получения действительных документов.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

- Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

- Иностранный инвестор (частные лица и организации), имеющий инвестпроект, действующий на основании инвестиционной Лицензии, Свидетельство  об инвестициях или других документов, имеющих юридическую силу.

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Свидетельство о государственной регистрации инвестиций в соответствии с Формой II.4, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT

з) Сборы:

Не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

- Заявление о смене Свидетельства о государственной регистрации инвестиций в соответствии с формой I.12, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

- Отчет о реализации инвестиционного проекта до момента смены Свидетельства о государственной регистрации инвестиций согласно в соответствии с формой I.8, принятой вместе с с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации  административного процесса

Подаются действительные документы

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Постановление Правительства от 12.11.2015  № 118/2015 / ND-CP, регулирующее подробности и руководящие принципы  реализации ряда статей Закона об инвестициях;

- Циркуляр Министерства планирования и инвестиций от 18.11.2015 № 16/2015 / TT-BKHĐT, регулирующий формы для осуществления инвестиционных процедур и отчетности об инвестиционной деятельности во Вьетнаме.

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 12.273.763          Thực hiện bởi: OrientSoft