Процедура 14. Выдача повторного Свидетельства о государственной  регистрации инвестиций

 

а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: Инвестор подает письменное заявление  на выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации инвестиций в Департамент планирования и инвестиций.

- Шаг № 2: Департамент планирования и инвестиций выдает повторное Свидетельство о государственной регистрации инвестиций в течение 05 рабочих дней с даты получения письменного заявления инвестора.

б) Способы реализации:

-  Подача документов:  документы непосредственно подаются или направляются по почте в Отдел приема и выдачи результатов (в штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); 

- Получение результатов:

+ в Отделе приема и выдачи результатов (штаб-квартире Департамента планирования и инвестиций провинции Хынгйен); или по почте.

в) Состав документов:

Письменное заявление  на выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации инвестиций (к нему прилагается отчет о реализации инвестпроекта до настоящего времени с указанием причины выдачи повторного свидетельства о государственной регистрации инвестиций).

г) Количество комплекта документов:

- 01 комплект документов (оригинальный)

д)Срок выдачи результатов:

 05 рабочих дней с момента получения письменного заявления.

е) Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс:

 - Орган, непосредственно осуществляющий административный процесс: Департамент планирования и инвестиций провинции Хынгйен;

- Координирующие агентства: соответствующие департаменты, ведомства.

ё) Субъекты административного процесса:

Инвесторы (физические и юридические лица), подающий письменное заявление  на выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации инвестиций.

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Свидетельство о государственной регистрации инвестиций (скорректированное) в соответствие с Формой II.2, принятой вместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

з) сборы:

не требуются

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

Отчет о реализации инвестиционного проекта на момент внесения изменений в соответствие с Формой I.8, принятойвместе с Циркуляром № 16/2015 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации  административного процесса

При утрате или порче Свидетельства о государственной регистрации инвестиций

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон об инвестициях от 26.11. 2014 № 67/2014 / QH13;

- Закон о земле от 29.11.2013 № 45/2013 / QH13;

- Постановление от 12.11. 2015 № 118/2015 / ND-CP;

- Постановление от 15.05.2014 № 43/2014 / ND-CP.

- Постановление правительства от 05.12.2011 № 111/2011 / ND-CP

- Циркуляр от 18.11.2015 № 16/2015 / ТТ- BKHĐT.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 10.780.006          Thực hiện bởi: OrientSoft