1. Регистрация учреждения предприятий (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ)

3. Уведомление о внесении изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия (для индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества, товарищества)
 4. Отчет об изменениях в информации руководителей предприятий (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ)
 5. Объявление содержания государственной регистрации предприятия (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ) 
 6. Уведомление об образце печатей (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ)

7. Регистрация деятельности филиалов, представительств, создания местоположения бизнеса
8. Регистрация внесения изменений в содержание регистрации деятельности филиала, представительства, местонахождения бизнеса
9. Уведомление о предложении частных акций акционерного общества, не являющегося публичным акционерным обществом 
10. Уведомлении об обновлении информации акционеров, являющихся иностранными физическими лицами, законного предстсавителя акционеров, являющихся иностранными юридическими лицами (для акционерных обществ) 

11. Уведомление об арендовании индивидуального предпринимателя
12. Продажа индивидуального предпринимателя
13. Разделение предприятия (для общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества) 
 14. Отделение предприятия (для общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества) 
15. Консолидация предприятия
16. Объединение предприятий 
 17. Преобразование общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество
18. Преобразование акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью с одним участником
19. Преобразование акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью с двумя или более участниками
20. Преобразование индивидуального предпринимателя в общество с ограниченной ответственностью  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Уведомление о временном прекращении бизнеса 
22. Уведомление о продолжении бизнеса до истечения объявленного срока
23. Ликвидация предприятия
24. Ликвидация в случае, когда отозвано Свидетельство о государственной регистрации предприятия или в соответствии с решением суда

25. Прекращение деятельности филиала, представительства, местонахождения бизнеса 
26. Выдача повторное Свидетельство о государственной регистрации предприятия
27. Корректура, дополнение, обновление информации в Свидетельстве о государственной регистрации предприятия

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 11.686.668          Thực hiện bởi: OrientSoft