5. Объявление содержания государственной регистрации предприятия (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ)

 

a) Порядок выполнения:                                                                                            

·      При получении Свидетельства о государственной регистрации предприятия, Свидетельства об изменении содержания регистрации предприятия, связанное с видами деятельности, акционерами-учредителями, акционерами-иностранными инвесторами предприятие платит сборы за объявление содержания регистрации предприятия и отправляет заявление на опубликование содержания регистрации предприятия в Бюро государственной регистрации предприятий, где зарегистрировано предприятие для публичного объявления на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий в течение 30 дней со дня опубликования.

·      Бюро государственной регистрации предприятий публикует содержание регистрации предприятий, находящихся под его управлением на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

б) Способ выполнения: Законный представитель подает непосредственно в Бюро государственной регистрации предприятий, где находится головной офис, заявление на опубликование содержания регистрации предприятия или отправит досье через электронную сеть в соответствии с порядком на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

в) В состав досье входит:

·      Заявление на опубликование содержания регистрации предприятия (Приложение II-25, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения: После получения платы за объявление содержания регистрации предприятия и заявление на опубликование содержания регистрации предприятия, Бюро государственной регистрации предприятий публикует содержание регистрации предприятия на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Содержание Свидетельства о государственной регистрации предприятия, Свидетельства об изменении содержания регистрации предприятия, связанное с видами деятельности, акционерами-учредителями, акционерами-иностранными инвесторами предприятие платит сборы за объявление содержания регистрации предприятия опубликовано на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

з) Сборы: 300.000 донгов в раз (Циркуляр № 106/2013/TT-BTC) (Оплатить в момент подачи досье).

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Заявление на опубликование содержания регистрации предприятия (Приложение II-25, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статье 33 Предпринимательского права и Статье 55 Постановления № 78/2015/NĐ-CP.

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·      Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Циркуляр Министерства финансов 106/2013/TT-BTС 09.08.2015, вносящий изменения, дополнения в Циркуляр № 176/2012/TT-BTC 23/10/2012  предусмотрящий уровень сбора, режим сбора, оплаты, управления и использования сборы на регистрацию предприятий, домохозяйства и сборы на предоставление информации предприятий (Циркуляр № 106/2013/TT-BTC).

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 11.829.524          Thực hiện bởi: OrientSoft