17. Преобразование общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество

 

a) Порядок выполнения:

·      Компания обязуется осуществлять регистрацию преобразования формы компании в Бюро государственной регистрации предприятий в срок 10 дней с даты завершения преобразования.  

·      В течение 03 рабочих дней с даты получения досье преобразования  Бюро государственной регистрации предприятий выдает повторное Свидетельство о государственной регистрации предприятия.

б) Способ выполнения: Предприятие или уполномоченный представитель отправляет досье непосредственно в Бюро государственной регистрации бизнеса по месту нахождения головного офиса или через электронную сеть.

в) В состав досье входит:

·      Заявление на регистрацию акционерного общества;

·      Устав преобразующей компании;

·      Решение владельца компании или Решение и действительная копия протокола собрания Совета участников о преобразовании компании;  

·      Список акционеров-учредителей, список акционеров-иностранных инвесторов и действительная копия документов, предусмотренных Пунктом 4 Статьи 23 Предпринимательского права;

·      Договор о передаче части внесенного капитала или документы, подтверждающие завершение передачи или соглашение о внесении инвестицонного капитала.

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения: В срок 3 (трех) дней с момента получения действующего досье в полном объеме.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Свидетельство о государственной регистрации предприятия/ Уведомление о внесении изменений, дополнений в досье государственной регистрации предприятия.

з) Сборы: 200.000 донгов в раз (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC) (Оплатить в момент подачи досье).

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Заявление на регистрацию акционерного общества (Приложение I-4, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Список акционеров-учредителей (Приложение I-7, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Список акционеров-иностранных инвесторов (Приложение I-8, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Список уполномоченных представителей (акционеров, которыми являются иностранное юридическое лицо) (Приложение I-10, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статьях 28, 196 Предпринимательского права и Статье 25 Постановления № 78/2015/NĐ-CP.

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·      Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·     Циркуляр Министерства финансов № 176/2012/TT-BTC 23/12/2012, предусмотрящий уровень сбора, режим сбора, оплаты, управления и использования сборы на регистрацию предприятий, домохозяйства и сборы на предоставление информации предприятий (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC).

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 11.829.459          Thực hiện bởi: OrientSoft