9. Уведомление о предложении частных акций акционерного общества, не являющегося публичным акционерным обществом

 

a) Порядок выполнения:                                         

·      В случае принятия решения о предложении частных акций акционерное общество направляет уведомление о предложении частных акций в Бюро государственной регистрации предприятий, в котором находится головной офис предприятия, в соответствии со Статьей 123 Предпринимательского права в срок 05 рабочих дней со дня принятия решения. Уведомление о предложении частных акций включает в себя следующее содержание:

a.    Название, адрес головного офиса, код предприятия;  

b.   Общее количество акций, предназначенных для предложения; типы предложенных акций и количество предложенных акций каждого типа;  

c.    Время, форма предложения акций;

d.   Полное имя, подпись законного представителя компании;  

К Уведомлению о предложении частных акций должны быть приложены следующие документы:  

-       Решение Общего собрания акционеров о предложении частных акций;  

-       Вариант предложения частных акций, утвержденных Общим собранием акционеров (если таковый имеется);  

·      После получения Уведомления Бюро государственной регистрации предприятий выдает Квитанцию, проверяет действительность досье, вводит дополнения и изменения в информацию предприятия в Национальной базе данных по государственной регистрации предприятий и отправляет предприятию Уведомление о предложении частных акций  акционерного общества.

б) Способ выполнения: Предприятие или лицо, уполномоченное для проведения процедуры госдударственной регистрации предприятия, направит непосредственно уведомление о предложении частных акций в Провинциальное бюро государственной регистрации предприятий, где находится головной офис предприятия, или через электронную сеть в соответствии с порядком на Национальном информационном портае по государственной регистрации предприятий.

в) В состав досье входит:

·      Уведомление о предложении частных акций (Приложение II-7, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения: Компания имеет право на предложение акций по истечении 05 рабочих дней с даты отправки Уведомления без получения возражений от агентства по регистрации бизнеса.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: По истечении 05 рабочих дней с даты отправки Уведомления без получения возражений от агентства по регистрации бизнеса компания имеет право на предложение акций в соответствии с положениями о предложении частных акций.

з) Сборы:

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Уведомление о предложении частных акций (Приложение II-7, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статье 123 Предпринимательского права и Статье 54 Постановления № 78/2015/NĐ-CP.  

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·     Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT); 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 11.829.494          Thực hiện bởi: OrientSoft