22. Уведомление о продолжении бизнеса до истечения объявленного срока  

 

a) Порядок выполнения

·      Предприятие отправит уведомление в Бюро государственной регистрации предприятий не познее, чем за 15 дней до временного прекращения бизнеса.

·      Бюро государственной регистрации предприятий выдает предприятию Квитанцию после получения уведомления о продолжении бизнеса до истечения объявленного срока предприятия. В течение 03 рабочих дней с даты получения действительного досье Бюро государственной регистрации предприятий выдает Свидетельство о регистрации продолжения деятельности до истечения объявленного срока предприятия/филиала/представительства/местонахождения.

б) Способ выполнения: Учредитель предприятия или уполномоченный представитель отправляет досье непосредственно в Бюро государственной регистрации бизнеса по месту нахождения головного офиса или через электронную сеть.

в) В состав досье входит:

·      Уведомление о временном приостановлении деятельности/продолжении бизнеса до истечения объявленного срока предприятия/филиала/представительства/местонахождения бизнеса;

·      Для предприятий, которым выданы инвестиционные лицензии, инвестиционные сертификаты или документы эквивалентной юридической силы, предприятия вместе с вышеупомянутыми документами представляют следующие документы: Действительная копия инвестиционного сертификата; Действительная копия Свидетельства о постановке на налоговый учет; Заявление на внесение дополнений, обновления в информацию о государственной регистрации предприятия, предусмотренное Приложением II-18 Циркуляра № 20/2015/TT-BKHĐT.

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения: В срок 3 (трех) дней с момента получения действующего досье в полном объеме.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Свидетельство о регистрации продолжения бизнеса до истечения объявленного срока предприятия/Свидетельство о регистрации продолжения бизнеса до истечения объявленного срока филиала/представительства/местонахождения бизнеса.

з) Сборы:

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Уведомление о временном приостановлении деятельности/продолжении бизнеса до истечения объявленного срока предприятия/филиала/представительства/местонахождения бизнеса (Приложение II-21, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Заявление о внесении дополнений, обновления в информацию регистрации предприятия для предприятий, действующих на основании Инвестиционных лицензий, Инвестиционных Свидетельств (Приложение II-18, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

й) Требования, условия выполнения процедур: Уведомление должно быть отправлено в Бюро государственной регистрации предприятий не позднее, чем 15 дней до временного прекращения бизнеса.

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·     Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT); 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 11.829.532          Thực hiện bởi: OrientSoft