1. Регистрация учреждения предприятий (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ)

3. Уведомление о внесении изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия (для индивидуального предпринимателя, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества, товарищества)
 4. Отчет об изменениях в информации руководителей предприятий (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ)
 5. Объявление содержания государственной регистрации предприятия (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ) 
 6. Уведомление об образце печатей (для индивидуальных предпринимателей, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, товариществ)

7. Регистрация деятельности филиалов, представительств, создания местоположения бизнеса
8. Регистрация внесения изменений в содержание регистрации деятельности филиала, представительства, местонахождения бизнеса
9. Уведомление о предложении частных акций акционерного общества, не являющегося публичным акционерным обществом 
10. Уведомлении об обновлении информации акционеров, являющихся иностранными физическими лицами, законного предстсавителя акционеров, являющихся иностранными юридическими лицами (для акционерных обществ) 

11. Уведомление об арендовании индивидуального предпринимателя
12. Продажа индивидуального предпринимателя
13. Разделение предприятия (для общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества) 
 14. Отделение предприятия (для общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества) 
15. Консолидация предприятия
16. Объединение предприятий 
 17. Преобразование общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество
18. Преобразование акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью с одним участником
19. Преобразование акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью с двумя или более участниками
20. Преобразование индивидуального предпринимателя в общество с ограниченной ответственностью  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Уведомление о временном прекращении бизнеса 
22. Уведомление о продолжении бизнеса до истечения объявленного срока
23. Ликвидация предприятия
24. Ликвидация в случае, когда отозвано Свидетельство о государственной регистрации предприятия или в соответствии с решением суда

25. Прекращение деятельности филиала, представительства, местонахождения бизнеса 
26. Выдача повторное Свидетельство о государственной регистрации предприятия
27. Корректура, дополнение, обновление информации в Свидетельстве о государственной регистрации предприятия

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Thời gian qua, với chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, dòng vốn đầu tư ...

Ngày 25.10, tại Khu công nghiệp Thăng Long II đã diễn ra hội nghị lãnh...

Ngày 22.10, tại Cục Thuế tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương...

Ngày 11.10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh ngh...

Từ đầu năm đến nay, kết quả thu hút dự án vốn đầu tư trong nước vào t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 

 

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 7.829.595          Thực hiện bởi: OrientSoft