27.2 Дополнение, обновление информации о регистрации предприятия

 

a) Порядок выполнения:

·      Предприятие несет ответственность за полное заполнение недостающей информации в досье регистрации предприятия при изменении содержания регистрации предприятия, включая номер телефона, факса, электронную почту, веб-сайт предприятия. Внесение дополнения информации о номере телефона предприятия в досье регистрации предприятия является обязаельным. В случае, если предприятие не добавляет информацию о номере телефона предприятия, досье регистрации изменения содержания регистрации предприятия считается недействительным в соответствии с положениями пункта 15 статьи 4 Предпринимательского права.

·      Предприятие обязано внести дополнения, обновление информацию в Свидетельство о государственной регистрации предприятия, досье о государственной регистрации предприятия, предусмотренное в пункте 7 статьи 8 Предпринимательского права следующим образом:

a.    В случае, если предприятие только вносит дополнения, обновление информации о номере телефона, факса, электронной почте, веб-сайте и адресе предприятия в связи с изменениями в административных границах, информации о удостоверении личности и адресе физического лица в Свидетельство о государственной регистрации предприятия, предприятие направляет уведомление о добавлении и обновлении информации о регистрации предприятия (Приложение II-5, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT) в Бюро государственной регистрации предприятий, где находится головной офис предприятия. Бюро государственной регистрации предприятий получает уведомление и выдает свидетельство о государственной регистрации предприятия.

b.   В случае, если предприятие только вносит дополнения, обновление информации в досье государственной регистрации предприятия без изменения содержания Свидетельства о государственной регистрации предприятия и не подпадает под случаи уведомления об изменении содержания регистрации бизнеса, предусмотренные в Статьях от 49 до 54 Постановления № 78/2015/NĐ-CP, предприятие должно направлять уведомление о внесении дополнений и обновления информации о государственной регистрации предприятия (Приложение II-5, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT) в Бюро государственной регистрации предприятий, где находится головной офис предприятия.

Бюро государственной регистрации предприятий вносит дополнения информацию в досье предприятия, обновляет информацию в Национальной базе данных по государственной регистрации предприятий и выдает Подтверждение в соответствии с соответствующими положениями Постановления № 78/2015/NĐ-CP. В этом случае предприятие не должно платить сборы.

б) Способ выполнения: Предприятие направляет Уведомление о дополнении и обновлении информации о государственной регистрации предприятия (Приложение II-5, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT) в Бюро государственной регистрации предприятий, где было зарегистрировано предприятие, или через электронную сеть.  

в) В состав досье входит:

·      Уведомление о дополнении и обновлении информации о государственной регистрации предприятия (Приложение II-5, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения:

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Свидетельство о государственной регистрации предприятия/ Уведомление о внесении изменений, дополнений в досье государственной регистрации предприятия. Обновлено Свидетельство о государственной регистрации предприятия, Подтверждение о внесении изменений в информацию регистрации бизнеса предприятия и информация о регистрации предприятия, сохраненная в Национальной базе данных по государственной регистрации предприятий.

з) Сборы:

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·      Уведомление о дополнении и обновлении информации о государственной регистрации предприятия (Приложение II-5, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статье 15 Циркуляра № 20/2015/TT-BKHĐT.

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·      Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 12.219.599          Thực hiện bởi: OrientSoft