a) 실시 절차:

 

 

·      관련 각 회사는 병합 계약서를 준비하고 병합 받은 회사 정관 기안.

 

 

·      기업법의 규정에 따라 회원, 회사 소유자, 관련된 주주는 병합 계약서 및 병합 회사 정관을 통과해서 기업법의 규정에 따라 병합 회사 기업 등기를 실시한다.

 

 

·      병합 계약서는 통과된 날짜부터 15일이내 근로자 및 채권자에게 통보서를 보낸다.

 

 

·      기업을 등기한 후에 병합된 회사가 존재를 종료되고 병합을 받는 회사는 법적 이익 및 권리가 받다. 병합 회사의 자산 의무 및 근로 계약서, 지급되지 않는 미결금에 대한 책임이 있다.

 

 

·      기업이 병합될 때 병합 받는 회사의 기업 등기 내용이 변경되지 않으면 기업 병합 완료 날짜 10일이내  병합을 받는 회사가 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 별첨 II-5의 규정에 따라 기업 등기 정보를 보충하고 업데한다. 통보서에 첨부된 기업법의 제 195조 4항의 규정에 따라 서류가 있다.

 

 

b) 실시 방식: 회사나 위임 대표자는 경영 등기실에 서류를 직접 제출하거나 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      병합 계약서;

 

 

·      병합 받는 회사의 병합 계약서를 통해서 회의 기록서 및 의결;

 

 

·      병합되는 회사의 병합 계약서를 통해서 회의 기록서 및 의결; 병합된 회사의 표결이 있는 주식 65%이상 소유된 병합 회사 경우를 제외한다

 

 

·      병합된 회사 및 병합 받는 회사의 해당하는 서류나 기업 등기 증명서 사본;

 

 

·      Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với các nội dung thay đổi của công ty nhận sáp nhập sau khi sáp nhập doanh nghiệp.

 

 

·          기업 등기 내용 변경 통보서;

 

 

·      기업 등기 정보 업데이트, 보충에 대한 통보서.

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과:기업 등기 증명서/ 기업 등기 서류 수정, 보충에 대한 통보서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

k)양식:

 

 

·      Mẫu đơn, mẫu tờ khai các nội dung thay đổi tương ứng quy định tại 제2절차: 기업 등기 증명서 내용 및 제3호 행정 절차hông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

 

·          기업 등기 내용 변경 통보서 (별첨II-1, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 등기 정보 업데이트 및 보충에 대한 통보서 (별첨II-5, 통지서 20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·          창립된 주주 명단 (별첨 I-7, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·          외국 투자자인 주주명단(별첨I-8, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

l)절차 실시 조건, 요청: 기업법의 제 28, 195 조및 시행령78/2015/NĐ-CP의 제24조.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 12.080.921          Thực hiện bởi: OrientSoft