a) 실시 절차:

 

 

·      관련 각 회사는 병합 계약서를 준비하고 병합 받은 회사 정관 기안.

 

 

·      기업법의 규정에 따라 회원, 회사 소유자, 관련된 주주는 병합 계약서 및 병합 회사 정관을 통과해서 기업법의 규정에 따라 병합 회사 기업 등기를 실시한다.

 

 

·      병합 계약서는 통과된 날짜부터 15일이내 근로자 및 채권자에게 통보서를 보낸다.

 

 

·      기업을 등기한 후에 병합된 회사가 존재를 종료되고 병합을 받는 회사는 법적 이익 및 권리가 받다. 병합 회사의 자산 의무 및 근로 계약서, 지급되지 않는 미결금에 대한 책임이 있다.

 

 

·      기업이 병합될 때 병합 받는 회사의 기업 등기 내용이 변경되지 않으면 기업 병합 완료 날짜 10일이내  병합을 받는 회사가 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 별첨 II-5의 규정에 따라 기업 등기 정보를 보충하고 업데한다. 통보서에 첨부된 기업법의 제 195조 4항의 규정에 따라 서류가 있다.

 

 

b) 실시 방식: 회사나 위임 대표자는 경영 등기실에 서류를 직접 제출하거나 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      병합 계약서;

 

 

·      병합 받는 회사의 병합 계약서를 통해서 회의 기록서 및 의결;

 

 

·      병합되는 회사의 병합 계약서를 통해서 회의 기록서 및 의결; 병합된 회사의 표결이 있는 주식 65%이상 소유된 병합 회사 경우를 제외한다

 

 

·      병합된 회사 및 병합 받는 회사의 해당하는 서류나 기업 등기 증명서 사본;

 

 

·      Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với các nội dung thay đổi của công ty nhận sáp nhập sau khi sáp nhập doanh nghiệp.

 

 

·          기업 등기 내용 변경 통보서;

 

 

·      기업 등기 정보 업데이트, 보충에 대한 통보서.

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과:기업 등기 증명서/ 기업 등기 서류 수정, 보충에 대한 통보서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

k)양식:

 

 

·      Mẫu đơn, mẫu tờ khai các nội dung thay đổi tương ứng quy định tại 제2절차: 기업 등기 증명서 내용 및 제3호 행정 절차hông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

 

 

·          기업 등기 내용 변경 통보서 (별첨II-1, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 등기 정보 업데이트 및 보충에 대한 통보서 (별첨II-5, 통지서 20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·          창립된 주주 명단 (별첨 I-7, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·          외국 투자자인 주주명단(별첨I-8, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

l)절차 실시 조건, 요청: 기업법의 제 28, 195 조및 시행령78/2015/NĐ-CP의 제24조.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 6      Tổng số lượt truy cập: 10.821.387          Thực hiện bởi: OrientSoft