10. Выдача повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов  (при его порчи)

а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: В случае порчи Свидетельства о регистрации союза кооперативов, Союз кооперативов должен направить документы с заявкой на выдачу повторного Свидетельства в регистрирующий Орган.

- Шаг № 2: После получения  документов регистрирующий Орган обязан:

+ попросить заявителя подать действительные копии его удостоверения  личности или паспортов .  

+  В случае получении доверенности должны быть поданы следующие документы: Договор оказания услуг между соучредителем кооперативов, союза кооперативов и организацией, выполняющей функции подачи документов и получения результатов и направление этой организации частному лицу,  выполняющую  функции подачи документов и получения результатов; или доверенность, выданная отдельному лицу на подачу документов и получение результатов в соответствии с действующим законом.

Если досье  признается действительным, регистрирующий Орган должен выдать квитанцию союзу кооперативов.

- Шаг № 3: регистрирующий Орган выдает повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов.  В случае отказа от выдачи  повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов, регистрирующий Орган должен письменно уведомить Союз кооперативов об этом в письменной форме с указанием  причины.

- Шаг № 4: Союз кооперативов  олжен вернуть оригинал поврежденного Свидетельства при получении нового Свидетельства.

б) Способы реализации:

Комплект документов подается непосредственно в регистрирующий Орган.

в) Состав документов

- Письменное заявление на выдачу повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов;

г) Количество комплекта документов

01 комплект

д) Срок выдачи результатов:

05 рабочих дней с момента получения действительных регистрационных документов.

е) Орган, осуществляющий административный процесс:

Отдел регистрации бизнеса Департамента планирования и инвестиций

ё) Субъекты административного процесса:

Организация

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Свидетельство о  регистрации союза кооперативов.

з) Сборы: 200 000 донгов (на момент подачи регистрационного досье).

В соответствие с положениями п. 6 ст.2 и п. в ч.2 ст.3 Циркуляра Министерства финансов от 2 января 2014 года № 02/2014 / TT-BTC, предусматривающими руководящие указания об сборах и платежах, отнесенных к компетенции  Народного совета на провинциальном уровне и городов центрального подчинения.

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

 - Письменное заявление на выдачу  повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов в соответствие с формой в Приложении I-14 к Циркуляру № 03/2014 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации административного процесса (если есть):

Нет

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон о кооперативах от 20 ноября 2012 года;

- Постановление от 21.11.2013 № 193/2013 / ND-CP, предусматривающее ряд статей Закона о кооперативах;

- Циркуляр от 26.05.2014 № 03/2014 / TT-BKHĐT, предусматривающий порядок регистрации кооперативов и режим предоставления отчета о кооперативной деятельности;

- Решение Народного комитета провинции Хынгйен от 28.12.2008 № 31/2008 / QD-UBND 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 12.273.914          Thực hiện bởi: OrientSoft