10. Выдача повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов  (при его порчи)

а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: В случае порчи Свидетельства о регистрации союза кооперативов, Союз кооперативов должен направить документы с заявкой на выдачу повторного Свидетельства в регистрирующий Орган.

- Шаг № 2: После получения  документов регистрирующий Орган обязан:

+ попросить заявителя подать действительные копии его удостоверения  личности или паспортов .  

+  В случае получении доверенности должны быть поданы следующие документы: Договор оказания услуг между соучредителем кооперативов, союза кооперативов и организацией, выполняющей функции подачи документов и получения результатов и направление этой организации частному лицу,  выполняющую  функции подачи документов и получения результатов; или доверенность, выданная отдельному лицу на подачу документов и получение результатов в соответствии с действующим законом.

Если досье  признается действительным, регистрирующий Орган должен выдать квитанцию союзу кооперативов.

- Шаг № 3: регистрирующий Орган выдает повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов.  В случае отказа от выдачи  повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов, регистрирующий Орган должен письменно уведомить Союз кооперативов об этом в письменной форме с указанием  причины.

- Шаг № 4: Союз кооперативов  олжен вернуть оригинал поврежденного Свидетельства при получении нового Свидетельства.

б) Способы реализации:

Комплект документов подается непосредственно в регистрирующий Орган.

в) Состав документов

- Письменное заявление на выдачу повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов;

г) Количество комплекта документов

01 комплект

д) Срок выдачи результатов:

05 рабочих дней с момента получения действительных регистрационных документов.

е) Орган, осуществляющий административный процесс:

Отдел регистрации бизнеса Департамента планирования и инвестиций

ё) Субъекты административного процесса:

Организация

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Свидетельство о  регистрации союза кооперативов.

з) Сборы: 200 000 донгов (на момент подачи регистрационного досье).

В соответствие с положениями п. 6 ст.2 и п. в ч.2 ст.3 Циркуляра Министерства финансов от 2 января 2014 года № 02/2014 / TT-BTC, предусматривающими руководящие указания об сборах и платежах, отнесенных к компетенции  Народного совета на провинциальном уровне и городов центрального подчинения.

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

 - Письменное заявление на выдачу  повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов в соответствие с формой в Приложении I-14 к Циркуляру № 03/2014 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации административного процесса (если есть):

Нет

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон о кооперативах от 20 ноября 2012 года;

- Постановление от 21.11.2013 № 193/2013 / ND-CP, предусматривающее ряд статей Закона о кооперативах;

- Циркуляр от 26.05.2014 № 03/2014 / TT-BKHĐT, предусматривающий порядок регистрации кооперативов и режим предоставления отчета о кооперативной деятельности;

- Решение Народного комитета провинции Хынгйен от 28.12.2008 № 31/2008 / QD-UBND 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 12      Tổng số lượt truy cập: 10.821.650          Thực hiện bởi: OrientSoft