Procédure 22. Modifier les certificats d'enregistrement d'investissement pour les projets opérant sous des licences d'investissement, des certificats d'investissement ou d'autres documents ayant une validité légale équivalente

 

a) Etapes à faire:

- Étape 1: L’investisseur soumet un ensemble de documents pour modifier le Certificat d’enregistrement de l’investissement au Département de la Planification et de l’Investissement.

- Étape 2: le Département de la Planification et de l’Investissement octroie le Certificat d’enregistrement de l’investissement ‎ aux investisseurs dans le délai de trois jours à compter de la date de réception de la demande, selon le Point a, clause 1, article 61, Décret n ° 118/2015 / ND-CP.

Le certificat d'enregistrement d'investissement redéfinit le contenu du projet d'investissement dans la licence d'investissement, le certificat de préférence d'investissement, le certificat d'investissement ou des documents ayant une validité légale équivalente.

Si la licence d’investissement, le certificat d’investissement ou des documents juridique équivalent sont le Certificat d’enregistrement d’affaires, le contenu de l’enregistrement d’affaires dans la licence d’investissement, le Certificat d’investissement ou des papiers ayant une validité juridique équivalente continue d'être valables.

b) Méthodes d'exécution:

‎- Envoi des documents: Envoyer directement des documents à l’agence ‎de réception et de restitution de résultat (au siège du Département de la ‎Planification et de l'Investissement de la province de Hung Yen); ou via le ‎système postal.‎

‎- Réception du résultat: Recevoir directement le résultat à l’agence de ‎réception et de restitution de ‎résultat (au siège du Département de la ‎Planification et de l'Investissement de la ‎province de Hung Yen); ou via le ‎système postal.‎

c) Eléments du dossier:

- Demande de changement de certificat d'enregistrement d'investissement (Ci-joint: Rapport sur l'état d'avancement du projet au moment du changement de certificat d'enregistrement d'investissement);

- Copie de la licence d'investissement, du certificat de préférence d'investissement, du certificat d'investissement ou d'un document de valeur légale équivalente.

‎* Remarque: Les invidus ou les organisations mettant en œuvre des ‎procédures administratives peuvent en envoyer la copie conforme à l’original, ‎la copie certifiée ou non-certifiées mais doivent présenter l’original pour leur ‎comparaison.

d) Nombre de dossier:

01 dossier

e) Délai de traitement

03 jours à compter de la date de réception d'un dossier.

f) Agence d'exécution:

- Agence mettant directement en œuvre les procédures administratives: Département de la Planification et de l’Investissements de la province de Hung Yen;

- Agences de coordination: ministères, départements et services concernés.

g) Sujets mettant en œuvre des procédures administratives:

Investisseurs (particuliers et organisations) ayant des projets d'investissement opérant sous des licences d'investissement, des certificats de préférence d'investissement, des certificats d'investissement ou des papiers de valeur légale équivalente

h) Résultats de la mise en œuvre des procédures administratives:

Certificat d'enregistrement de l'investissement selon le formulaire II.4 publié avec la circulaire n ° 16/2015 / TT-BKHĐT.

i) Frais:

Non

k) Nom du formulaire de demande et du formulaire de déclaration:

- Demande de modification du certificat d'enregistrement de l'investissement‎ conforme au formulaire I.12 publié avec la circulaire n ° 16/2015 / TT-BKHĐT.

- Rapport sur la mise en œuvre du projet d'investissement jusqu'au moment de l'ajustement, conforme au formulaire I.8 publié conjointement avec la circulaire n ° 16/2015 / TT-BKHĐT.

l) Exigences et conditions pour la réalisation des procédures:

- Avoir un dossier valide.

m) Base juridique des procédures administratives:

‎- Loi sur l'investissement n ° 67/2014 / QH13, le  26 novembre 2014;‎

‎- Décret gouvernemental n ° 118/2015 / ND-CP, le 12 novembre 2015 ‎détaillant et guidant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la Loi ‎sur l'investissement;‎

‎- Circulaire n ° 16/2015 / TT-BKHĐT, le 18 novembre 2015, du ‎Ministère de la Planification et de l'Investissement réglementant les formulaires ‎pour la mise en œuvre de procédures d'investissement et la présentation des ‎activités d'investissement au Vietnam

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 1      Tổng số lượt truy cập: 11.686.785          Thực hiện bởi: OrientSoft