a) 실시 절차:대표 사무실, 지점 활동 등기하는 기타 서류나 투자 허가서, 투자 증명서에 따라 기업이 활동하는 경우 대표 사무실, 지점이 본사에 설치되는 경영 등기실에 서류를 제출한다.                                                                                                                              b) 실시 방식: 법적 대표자는 기업 등기에 대한 국가 정보 포털의 규정에 따라 기업이 본사 주소에 설치되는 경영 등기실에 서류를 직접 보낸다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      경영 장소 설치/대표 사무실/지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

·      대표 사무실, 지점 설립에 대한 두회원이상 유한책임회사, 회사 소유자나 한회원의 회사 회장님의 회의 기록서 사본 및 결정서;

 

 

·      대표사무실 지점장 임명 결정서 사본;

 

 

·      대표사무실, 지점장의 시행령78/2015/NĐ-CP 의 제 10조의 규정에 따라 개인 증명서 사본.

 

 

·      외국 대표 사무실, 지점을 설립하는 경우 다음과 같은 서류이다:

 

 

-    외국 대표자, 지점 설립에 대한 통보서 (별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

-    해당하는 서류, 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서 사본.

 

 

·      기업은 투자 등기 기관에 의해 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서나 투자 허가서에 활동 등기 내용을 대체하여 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서를 발급하기를 요청하는 데 활동 등기 내용이 변경되지 않는 경우 기업은 대표 사무실, 지점이 본사에 설치하는 경영 등기실에 서류를 제출한다. 다음과 같은 서류이다:

 

 

-    투자 등기 기관에 발급된 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서나 투자 허가서 사본;

 

 

-    세금 등기 증명서 사본;

 

 

-    투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과: 대표 사무실/지점 활동 등기 증명서/기업 등기 서류 보충, 수정 통보서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      경영 장소 설립/대표 사무실/지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·        투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

·      외국 대표 사무실, 지점 설립에 대한 통보서(별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

l) 절차 실시 조건 요청:시행령78/2015/NĐ-CP 의 제 33조 및 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 제8조

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 10.821.412          Thực hiện bởi: OrientSoft