a)실시 과정:

 

 

- 1차: 협동조합의 법적 대표자나 위임 받는자는 협동조합이 설치하는 본사에서 설립하고 싶는 경우 투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실에 등기 서류를 제출한다.

 

 

협동조합은 등기 기관의 이메일로 등기 서류를 송달할 수있는데 서면으로 서류를 제출해야 한다. 왜냐하면 서류 비교 및 보관용 등기 증명서를 받을때이다.

 

 

- 2차: 서류를 접수할 때 협동조합을 등기하는 기관:

 

 

+ 절차를 만드는자에게 효력을 갖는 인민 등록증이나 여권 사본을 제출하기를 요청한다[1].

 

 

+ 위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

적합 서류이면 협동조합 등기 기관은 협동조합에게 접수 서류를 보내야 한다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

이메일이나 주소로 직접 보낸다.

 

 

c) 첨부 서류:        

 

 

- 협동조합 설립 등기 요청서;

 

 

- 정관;

 

 

-경영 생산 방안;

 

 

-협동 조합 회원의 명단;

 

 

-이사회, 대표 이사, 감독위원회의 명단;

 

 

- 설립된 회의 결의.

 

 

d) 서류 수량:

 

 

01 부

 

 

đ)해결 기간:

 

 

서류를 받는 날짜부터 05영업일.

 

 

e)행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합 등기 증명서.

 

 

i) 등기비:200,000 동 (서류 제출 시간에 입금).

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k)양식명, 신청서의 양식:

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT  별첨I-1 의 규정에 따라 협동조합 설립 신청서.

 

 

- 통지서03/2014/TT-BKHĐT 별첨I-2 의 규정에 따라 경영 생산 방안.

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨I-3 의 양식에 따라 회원 협동조합의 명단;

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT 의 별첨I-3 의 양식에 따라 관리 위원회, 대표이사, 이사회 명단;

 

 

l) 절차를 실시하는 조건, 요청 (있는 경우):

 

 

- 법률이 금지하지 않는 경영 생산, 분야;

 

 

-조건이 있는 요청 분야, 직업을 경영하는 경우 법률의 규정에 따라 실시해야 한다.

 

 

m)행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

- Hung Yen성 인민 위원회 2008년 12월 28일에 결정서31/2008/QĐ-UBND.

 

 [1]원본에 똑같은 인증 사본, 서명 인증에 관한 2007년 05월 18일에 시행령79/2007/NĐ-CP제6조의 규정에 따라 “효력을 갖는 여권이나 인민 등록증 사본 제출”규정이다 .

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 9      Tổng số lượt truy cập: 10.821.790          Thực hiện bởi: OrientSoft