a) 실시 절차:
• 경영 장소, 대표 사무실, 지점의 활동이 정지되면 기업은 경영 등기실에게 지점/대표사무실/경영 사무실의 활동 정지에 대한 통보서를 보낸다. 
• 경영 등기실은 법적 서류를 검사하고 활동 정지로 기업 상태에 관한 국가 데이터 기초에 지점, 대표사무실, 경영 장소의 법적 상태를 업데이트한다; 그리고 경영 장소/대표 사무실/지점 활동 정지에 관한 통보서를 낸다.
b) 실시 방식: 기업은 경영 등기실에 규정에 따라 대표 사무실/지점 활동 정지 등기 서류를 충분히 제출하거나 전자로 보낸다.
c) 다음과 같은 서류이다:
• 경영 장소/대표 사무실/지점 활동 정지에 관한 통보서;
• 대표 사무실, 지점 활동 정지에 관한 기업의 결정서; 관할 기관에 발급된 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서 회수 결정서;
• 채권자 명단 및 지점 세금의 미결금 및 사회 보험비를 포함하는 결제되지 않는 미결금;
• 근로자의 해당하는 권리 및 근로자의 명단;
• 대표 사무실, 지점의 활동 등기 증명서;
• 대표 사무실/지점 도장 (있는 경우).
• 통지서20/2015/TT-BKHĐT별첨II-19 의 규정에 따라 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서  (기업이 투자허가서, 투자 증명서를 발급 받는 기업에 속하는 지점, 대표 사무실, 경영 장소 경우);
• 지점의 세금 등기 증명서 사본 및 투자 증명서 사본 (기업이 투자허가서, 투자 증명서를 발급 받는 기업에 속하는 지점, 대표 사무실, 경영 장소 경우).
d) 서류 수량: 01 부.
đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.
e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.
g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.
h)행정 절차 실시 결과: 대표 사무실/지점 활동 등기 증명서/기업 등기 서류 보충, 수정 통보서/ 경영 장소, 대표 사무실/지점 활동 정지에 대한 통보서. 
i) 수수료: 
k) 양식: 
• 경영 장소/대표 사무실/지점 활동 정지에 관한 통보서 (별첨II-22, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);
• 투자 허가사, 투자 증명서에 따라 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19 통지서20/2015/TT-BKHĐT) (기업이 투자허가서, 투자 증명서를 발급 받는 기업에 속하는 지점, 대표 사무실, 경영 장소 경우);
l) 절차 실시 조건 및 요청: 기업법의 제 206조 4항의 규정에 따라 지점이 활동 정지하는 기업은 계약서를 실시하고 미결금을 결제해야 하고 근로자를 계속 사용하고 해결해야 한다.
m) 행정 절차의 법적 근거: 
• 2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법); 
• 기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);
• 기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT); 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.814.209          Thực hiện bởi: OrientSoft