a) 실시 절차:

 

 

- 1차: 변경할 때 협동조합은 등기 기관에게 서류 01부를 보낸다.

 

 

- 2차: 서류를 접수할 때 협동조합 등기 기관은 다음으로 한다:

 

 

+ 절차를 작성하는 자에게 효력을 갖는 여권이나 주민등록증 사본을 제출한다.

 

 

+위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

- 3차: 법적 서류를 받은 후에 협동조합 등기 기관은 송장을 인수인계한다. 05일이내 등기 기관은 협동 조합에게 등기 서류 01부를 충분히 인수인계하고 협동조합 등기 기관에 서류 사본 01부를 보관한다. 협동조합에게 서류를 인수인계할 때 서류를 받는자의 싸인이 있다. 전체 서류는 봉인되고 수신자에게 보낸다.

 

 

협동조합 등기 서류를 인수인계하지 않는 경우 등기 기관은 서면으로 통보하고 이유를 명시한다.

 

 

- 4차: 협동조합 등기 서류를 다시 받는 날짜 15일이내 협동조합은 새로운 협동조합 등기 기관에서 협동조합 등기 장소에서 등기를 실시한다.

 

 

새로운 협동 조합 등기 기관은 협동조합에게 새로운 등기 증명서 발급 및 변경에 대한 실시한다. 협동조합에게 등기 증명서가 발급되지 않는 경우 서면으로 통보하고 이유를 잘 명시한다.

 

 

- 5차: 새로운 협동조합 등기 증명서를 받을 때 협동 조합은 기존 발급된 협동조합 등기 증명서 원본을 내야 한다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

국가 행정 기관의 본사에 직접 보낸다

 

 

c) 첨부 서류:

 

 

- 협동조합 등기 기관 변경 요청서;

 

 

- 협동조합등기 기관 변경에 대한 관리 위원회의 서면으로 결정서나 회원 대회의 의결;

 

 

- 기존 협동조합 등기 기관이 인수인계된 서류(협동조합은 새로운 협동조합 등기 기관에 등기 실시한다).

 

 

d) 서류 수량:

 

 

01 부

 

 

đ)해결 기간:

 

 

서류를 받는 날짜부터 05영업일.

 

 

e)행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합 설립 등기 증명서.

 

 

i) 등기비: 20,000 동 (서류 제출 시간에 입금).

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k) 신청서의 양식:

 

 

통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨I-16 의 양식에 따라 협동조합 등기 기관 변경 요청서 ;

 

 

l)행정 절차 실시 조건, 요청:

 

 

없음.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

- Hung Yen성 인민 위원회 2008년 12월 28일에 결정서31/2008/QĐ-UBND.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.821.410          Thực hiện bởi: OrientSoft