Business registration replacing for content of enterprise registration in Investment license or Enterprise registration certificate or other documents with equivalent legal value

a) Implementation order:                                                                                                 

·    Company submits documents to the business registration office where the enterprise has registered the head office.

·    When receiving notice on change of content of enterprise registration, the Business registration office shall give receipt, check the validity of the documents and issue business registration certificate.

b) Implementation method: The company submits documents to the business registration office where the enterprise has registered the head office. When receiving notice on change of content of enterprise registration, the Business registration office shall give receipt, check the validity of the documents and issue business registration certificate

 c) Documents:

+ If the company requests for being issued Enterprise registration certificate  replacing for content of enterprise registration in the Investment license or the Enterprise registration certificate  or other documents with equivalent legal value (hereinafter called "Investment certificate") without changing the contents of the business registration:

·        A valid copy of the investment certificate;

·        A valid copy of Tax registration certificate;

·     Request for supplementing and updating enterprise registration information for company operating under the investment license, investment certificate (Annex II-18 Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

+ In case the company registers to change business registration contents

·        A valid copy of the investment certificate;

·        A valid copy of Tax registration certificate;

·        Request for supplementing and updating enterprise registration information for company operating under the investment license, investment certificate (Annex II-18 Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·        Documents include the documents corresponding to each change of regulations of Decree No. 78/2015/ND-CP.

d) Number of documents: 01 set.

đ) Time limit for settlement: Within three (03) working days after receiving valid documents

e) Implementing agency: The Business Registration Office – The Department of Planning and Investment.

g) Subjects of administrative procedures: Individuals and organizations.

h) Results of administrative procedures: Business registration certificate

i) Fees: 200,000 VND/time (Circular No. 176/2012/TT-BTC) (Payment at time of filling).

k) Name of form, declaration:

+ If the company requests for being issued Enterprise registration certificate replacing for the content of enterprise registration in the Investment license or the Enterprise registration certificate or other documents with equivalent legal value (hereinafter called "Investment registration certificate") without changing the contents of the business registration:

·    Request for supplement, update of business registration information for the company operating under the Investment license and Investment certificate (Annex II-18, Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

+ If the company registers to change contents of the business registration

·   Request for supplement, update of business registration information for the company operating under the Investment license and Investment certificate (Annex II-18, Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·    Application forms corresponding to the changes which registered by the company is stipulated in Decree No. 78/2015/ND-CP and Circular No. 20/2015 / TT-BKHDT.

l) Requirements and conditions for procedure implementation: defined in Article 28, 29, 31 of the Law on Enterprises and Clause 1, 3 of Article 8 of Circular No. 20/2015/TT-BKHDT.   

m) Legal basis of administrative procedures:

·    The Enterprise Law of the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 (The Enterprise Law);

·   Decree No. 78/2015/ND-CP dated 14/9/2015 of the Government on enterprise registration (Decree No. 78/2015/ND-CP);

·    Circular No. 20/2015/TT-BKHDT dated 01/12/2015 of the Ministry of Planning and Investment guiding the enterprise registration (Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·     Circular No. 176/2012/TT-BTC dated 23/10/2012 of the Ministry of Finance providing for the collection level, collection regime, payment, management and use of fees of enterprise registration, business household registration and enterprise information supply fee (Circular No. 176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ...

Ngày 03/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Thông cáo báo chí số ...

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 12.397.840          Thực hiện bởi: OrientSoft