a) 실시 절차:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

주의: 기업의 법적 대표자는 변경 날짜 10일이내 변경 등기할 책임이 있다.

 

 

·      회사는 합작 회사의 각회원, 두회원이상 유한책임회사의 각회원의 출자 자본 비율 변경을 등기하는 경우 회사는 등기된 경영 등기실에 통보서를 보낸다. 다음과 같은 내용이다:

 

 

a.    경영 등기 증명서 번호나 세금 코드, 기업명, 기업 코드 (기업이 세금 코드, 기업 코드가 없는 경우);

 

 

b.   합작 회사의 회원, 두회원이상 유한책임회사의 회원에 대한 시행령78/2015/NĐ-CP 의 제10조의 규정에 따라 성명, 주소, 국적, 인민 증명 번호, 여권이나 법적 개인 증명서나 기업 코드, 설립 결정서 번호;

 

 

c.    합작회사의 합작 회원이나 두회원이상 각 회원의 출자 자본 비율;

 

 

d.   변경된 정관 자본 및 등기된 정관 자본; 자본 감소 및 증가 시기 및 형식;

 

 

e.    합작회사에 대한 위임된 합작 회원이나 회사 법적 대표자의 성명, 상주 등록지, 시행령78/2015/NĐ-CP 의 제10조의 규정에 따라 성명, 주소, 국적, 인민 증명 번호, 여권이나 법적 개인 증명서나 기업 코드, 설립 결정서 번호.

 

 

·      회사 정관 변경 등기하는 경우 시행령78/2015/NĐ-CP의 제44조1항의 규정된 첨부 통보서가 있고 서류 목차에 명시된 해당하는 서류가 있어야 한다.

 

 

·      정관 자본을 증가하기 위해 주주총회는 판매 공개 주식 발행을 통해서 관리 위원회는 주식 판매 공개를 후에 정관 자본 증가 절차를 실시한다. 시행령78/2015/NĐ-CP의 제44조1항의 규정된 첨부 통보서가 있고 서류 목차에 명시된 해당하는 서류가 있어야 한다.

 

 

·      정관 자본 감소하는 경우 기업은 자본을 감소한 후에 기타 자산 의무 및 미결금을 충분히 지급할 보장해야 한다. 서류 목차에 명시된 해당하는 서류가 있어야 한다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

·        기업은 경영 등기실에 기업 등기 증명서 내용에 관한 서류를 제출하거나 기업 등기에 대한 법적 대표자는 국가 정보 포털을 통해서 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

·        통보서를 받은 후에 경영 등기실에 송장을 인수인계하고 서류 법적을 검사한다. 그리고 기업에게 기업 등기 증명서를 발급한다.

 

 

c) 첨부 서류, 다음과 같은 포함한다:

 

 

+출자 자본 비율 변경 경우:

 

 

·      기업등기 내용 변경에 대한 통보서 (별첨II-1, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      두회원이상 유한책임회사 회원 명단 (별첨I-6, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      합작 회사 회원 명단 (별첨I-9, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

     +정관자본 변경 경우:

 

 

·          기업 등기 내용 변경 통보 (P별첨II-1, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·       두회원이상 유한책임회사에 대한 회원 위원회의 회의 기록서 사본/주식회사에 대한 주주총회의 회의 기록서 사본 및 결정서/회사의 정관 자본 변경에 대한 한회원 유한책임회사에 대한 회사 소유자의 결정;

 

 

·      투자법의 제26조 1항의 규정 경우 외국 투자자의 출자 자본, 주식 구매, 자본 출자에 대한 승인된 투자 및 기획청의 문서;

 

 

     +정관 자본 증가위해 주식 판매 공개 경우:

 

 

·      기업등기 내용 변경에 대한 통보서 (별첨II-1, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      정관 자본 증가위해 판매 공개 주식 발행에 대한 주주총회의 결정서 및 사본, 주식 판매 공개를 끝난후에 정관 자본 증가 등기 절차를 실시하기 위해 관리 위원회에게 맡긴다;

 

 

·      주식 판매 공개를 끝난후에 회사 정관 자본 증가 등기에 대한 회사 관리 위원회의 회의 기록서 사본 및 결정서.

 

 

     + 정관 자본 감소 경우:

 

 

·               기업등기 내용 변경에 대한 통보서 (별첨II-1, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

정관 자본 감소 결정 시기에 가장 최근 회사의 재무제표.

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결기간: 법적 서류를 받는 날짜부터 영업 03일이내.

 

 

e) 실시 기관: 경영 등기실– 투자 및 기획청.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과:기업등기 증명서/ 기업등기 서류 보충, 수정에 관한 통보서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류를 제출하는 시간에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      기업등기 내용 변경에 대한 통보서 (별첨II-1, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      두회원이상 유한책임회사 회원 명단 (별첨I-6, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      합작 회사 회원 명단 (별첨I-9, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

l) 절차 실시 조건, 요청: 시행령78/2015/NĐ-CP의 제 42조 및 기업법의 제 28,29,31조의 규정된다.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.099.147          Thực hiện bởi: OrientSoft