2.3 Регистрация внесения изменений в список участников товарищества

 

a) Порядок выполнения:    

Примечания: Законный представитель предприятия несет ответственность за регистрацию внесения изменений в список участников товарищества в течение 10 дней с даты внесения изменений.

·      В случае прекращения членства товарищества, приема новых участников в соответствии со Статьями 180 и 181 Предпринимательского права товарищество должно отправить уведомление в Бюро государственной регистрации предприятий, выдающее Свидетельство о государственной регистрации препдприятия, включая следующее содержание:

а. Название, код предприятия, налоговый код или номер Свидетельства о государственной регистрации предприятия (в случае отсутствия кода предприятия, налогового кода);

б. Полное имя, номер удостоверения личности или паспорта или других действительных личных удостоверяющих документов, предусмотренных Статьей 10 Постановления № 78/2015/NĐ-CP, зарегистрированное место постоянного проживаня новых участников и участников, прекращенных членство товарищества;

в. Подпись всех участников товарищества или уполномоченного участника товарищества, за исколючение участников, прекращенных членство товарищества;

г. Изменения, внесенные в Устав товарищества.

К уведомлению необходимо приложить документы, указанные в Cоставе досье.

б) Способ выполнения:

·        Предприятие подает непосредственно в Бюро государственной регистрации предприятий досье регистрации внесения изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия или Законный представитель отправит досье через электронную сеть в соответствии с порядком на Национальном информационном портале по государственной регистрации предприятий.

·        После получения уведомления Бюро государственной регистрации предприятий выдает Квитанцию, проверяет действительность досье, выдает предприятию Свидетельство о государственной регистрации предприятия.

в) В состав досье входит:

·      Уведомление о внесении изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия (Приложение II-1, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Список участников товарищества (Приложение I-9, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Действительная копия одного из личных удостоверяющих документов новых участников товарищества, предусмотренных Статьей 10 Постановления № 78/2015/NĐ-CP.

г) Количество досье: 01.

д) Срок разрешения: В срок 3 (трех) дней с момента получения действующего досье в полном объеме.

e) Орган выполнения: Бюро государственной регистрации предприятий Департамента планирования и инвестиций.

ё) Субъекты, реализующие административные процедуры: Юридическое, физическое лицо.

ж) Результаты выполнения административных процедур: Свидетельство о государственной регистрации предприятия/ Уведомление о внесении изменений, дополнений в досье государственной регистрации предприятия.

з) Сборы: 200.000 донгов в раз (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC) (Оплатить в момент подачи досье).

и) Наименование формы заявления, формы декларации:

·   Уведомление о внесении изменений в Свидетельство о государственной регистрации предприятия (Приложение II-1, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·      Список участников товарищества (Приложение I-9, Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT).

й) Требования, условия выполнения процедур: предусмотрены в Статьях 28, 29, 31 Предпринимательского права и Статье 42 Постановления № 78/2015/NĐ-CP. В случае прекращения членства товарищества, приема новых участников - в соответствии со Статьями 180 и 181 Предпринимательского права.

к) Правовые основы административных процедур:

·      Предпринимательское право Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам № 68/2014/QH13 26 ноября 2014 года (Предпринимательское право);

·      Постановление Правительства № 78/2015/NĐ-CP 14/9/2015 «О государственной регистрации предприятий» (Постановление № 78/2015/NĐ-CP);

·      Циркуляр Министерства планирования и инвестиций № 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015, руководящий регистрацией предприятий (Циркуляр № 20/2015/TT-BKHĐT);

·     Циркуляр Министерства финансов № 176/2012/TT-BTC 23/12/2012, предусмотрящий уровень сбора, режим сбора, оплаты, управления и использования сборы на регистрацию предприятий, домохозяйства и сборы на предоставление информации предприятий (Циркуляр № 176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 1      Tổng số lượt truy cập: 11.686.628          Thực hiện bởi: OrientSoft