Procédure 20. Etablissement du bureau d’exécution de l’investisseur étranger dans le contrat BCC

 

a) Etapes à faire:  

- Etape 1: L’investisseur étranger dans le contrat BBC dépose le dossier d’enregistrement concernant l’établissement du bureau d’exécution au Département du Plan et de l’Investissement de la province de Hung Yen.

- Etape 2: Dans le délai de 15 jours à compter de la réception du dossier comme prévu, le Département du Plan et de l’Investissement deliver le Certificat d’enregistrement du bureau d’exécution à l’investisseur étranger dans le contrat BCC.

b) Méthodes d’exécution:

- Envoi de documents: directement au Service de la réception et de la restitution des résultats (au siège du Département du Plan et de l’Investissement de la province de Hung Yen); ou par la voie postale.

- Réception du résultat: directement au Service de la réception et de la restitution des résultats (au siège du Département du Plan et de l’Investissement de la province de Hung Yen); ou par la voie postale.

c) Eléments du dossier:

- Document d’enregistrement de l’établissement du bureau d’exécution avec la dénomination et l’adresse du bureau représentant au Vietnam (cas échéant) de l’investisseur étranger dans le contrat BCC; denomination, siège social du bureau d’exécution; contenu, durée, limite d’exploitation du bureau d’exécution; nom, prénom, residence, carte d’identité, ou le passeport du chef du bureau d’exécution (les investisseurs paraphent chaque page, et signent complètement à la dernière page);

- La decision de l’investisseur étranger dans le contrat BCC concernant l’établissement du bureau d’exécution (pour les documents des organisations étrangères, ils devraient être légalisés conformément aux lois consulaires; les documents en langue étrangère devraient être traduits en Vietnamien, certifiés conforme par les agences de traduction en légal);

- La copie de la décision de nomination du chef du bureau d’exécution;

- La copie du contrat de coopération commercial (BCC).

* Remarque: les particuliers/les organisations concernant les procédures administratives peuvent soumettre des copies des originaux, des copies conformes certifiées ou des copies normales en produisant des originaux à confronter.

d) Nombre du dossier:

01 dossier

đ) Délai de traitement:

Dans le délai de 15 jours à compter de la réception du dossier.

e) Agence d’exécution:

- Agence chargée directement des procédures administratives: Département du Plan et de l’Investissement de la province de Hung Yen;

- Agence de coordination: des ministères, départements, services qui concernent.

g) Sujets concernant des procédures administratives:

L’investisseur étranger (particulier et organisation)

h) Résultat des procédures administratives:

Certificat d’enregistrement du bureau d’exécution en fonction du Formualire II.6 délivré avec la Circulaire n° 16/2015/TT-BKHĐT.

i) Frais:

Néant

k) Nom du formulaire de demande, du formulaire de déclaration:

Document d’enregistrement de l’établissement du Bureau d’exécution en fonction du Formulaire I.5 délivré avec la Circulaire n° 16/2015/TT-BKHĐT.

l) Exigences, conditions d’exécution des procédures:

- Avoir le dossier en conformité;

- L’investisseur est une partie dans le contrat BCC.

m) Base juridique des procédures administratives:

- Loi sur l’Investissement n° 67/2014/QH13 du 26/11/2014;

- Arrêté n° 118/2015/NĐ-CP du 12/11/2015 du Gouvernement fixant les details et Guidant l’exécution de certains articles de la Loi sur l’Investissent;

- La Circulaire n° 16/2015/TT-BKHĐT du 18/11/2015 du Ministère du Plan et de l’Investissement fixant les Formulaires réalisant les procédures d’investissement et le rapport de l’exploitation d’investissent au Vietnam.

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Khác 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 10.570.328          Thực hiện bởi: OrientSoft