a)     手順

- ステップ1:協同組合登録機関を変更するように協同組合の登録証明書を発行した機関への1部の申請書を提出しなければならない

- ステップ2:書類を受け取る際に、協同組合登録機関は、

+ 有効なIDカードまたはパスポートのコピーを提出するように手続きをする人に依頼する。

+ 委任する場合、以下の書類が必要である。協同組合設立人間、協同組合と書類提出、結果受領サービス組織間でのサービス提供契約書、法律の規定による書類の提出、結果受領の個人に委任状。

- ステップ 3: 協同組合登録機関は、妥当性を確保するように書類を受ける時、受領書を渡す必要がある。5日間以内、協同組合の登録証明書を発行した登録事務所は協同組合に1部の登録書類を引き渡し、協同組合登録機関で1部の登録書類コピー版を保留する。登録書類を引き渡す場合、、引渡者と受取人のサインが書いてある受領書の必要がある。それに、すべて書類が封印されて、受取人に引き渡しなければならない。

登録書類を引き渡しない場合、登録事務所は協同組合に 理由の明解で、文書で通知しなければならない。

- ステップ4:協同組合登録書類の受領から15日間以内に、協同組合の組合は、新しい協同組合登録機関で協同組合の場所の登録変更を実行しなければならない。

新しい協同組合登録機関は協同組合に登録証明書の内容変更と発行を実施する。登録証明書を発行しない場合、協同組合に 理由の明解で、文書で通知しなければならない。

- ステップ 5: 協同組合は新しい登録証明書を取得する際、オリジナルの事業者登録証明書を返さなければならない。

b) 実施仕方:

行政機関で直接

c) 書類:

- 協同組合の登記機関の変更申請書。

- 協同組合の登記機関の変更については、取締役会の書面で決定や議会の決議。

- 旧協同組合登録機関がハンドオーバをした書類(登録協同組合が新協同組合登録機関登録を行う時)。

d) 書類数:

01

đ) 審査期間:

書類を受領した日から05営業日。

e) 行政手続き実施機関:

計画投資局の営業事務所

g) 行政手続き実施対象:

組織

h) 行政手続き実施結果:

協同組合ユニオンの登録証明書

i) 手数料:200.000 ドン (書類を提出する際納付).

省、中央直轄市の協議会の決定の管轄の下で手数料および料金のガイドラインについて財務省の201412日付け通達02/2014/TT-BTC号の第2条の6項及び第3条第2項第b点の規定による実施する。

k) 申請書の様式の名称:

通達03/2014/TT-BKHĐT号の附属書I-16に規定される様式による協同組合ユニオンの登録機関変更申請書

l) 手順の実施のための要件と条件(もしあれば):

なし

m) 行政手続きの法的根拠:

- 20121120日付け協同組合法。

-協同組合法の一部の条項を定める20131121日付け政令193/2013/ ND-CP号。

-協同組合の登録と協同組合の活動状況の報告制度を案内する2014526日付け通達03/2014/ TT-BKH号。

- Hung Yen省の人民委員会の20081228日付け決定書31/2008/QĐ-UBND号。

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 12.219.430          Thực hiện bởi: OrientSoft