а) Порядок реализации:

- Шаг № 1: В течение 15 дней после внесения вклада, приобретения акций, создания предприятия, союз кооперативов должен письменно уведомить регистрирующий Орган.

- Шаг № 2: После получения уведомления регистрирующий Орган обязан:

+ попросить заявителя подать действительные копии его удостоверения  личности или паспортов .  

+  В случае получении доверенности должны быть поданы следующие документы: Договор оказания услуг между соучредителем кооперативов, союза кооперативов и организацией, выполняющей функции подачи документов и получения результатов и направление этой организации частному лицу,  выполняющую  функции подачи документов и получения результатов; или доверенность, выданная отдельному лицу на подачу документов и получение результатов в соответствии с действующим законом.

- Шаг № 3: Регистрирующий Орган 

выдает квитанцию при получении уведомления и вносит дополнение в регистрационное досье союза кооперативов.

б) Способы реализации:

Комплект документов направляется непосредственно в штаб- квартиру Орган госуправления

в) Состав регистрационного досье:

- Уведомление о внесении вклада, приобретении акций, создании предприятия Союзом кооперативов;

- Решение Общего собрания членов о внесении вклада, приобретении  акций, создании предприятия Союзом кооперативов;

г) Количество комплекта регистрационных документов

01 комплект

д) Срок выдачи результатов:

05 рабочих дней с момента получения действительных регистрационных документов.

е) Орган, осуществляющий административный процесс:

Отдел регистрации бизнеса Департамента планирования и инвестиций

ё) Субъекты административного процесса:

Организация

ж) Результаты реализации  административного процесса:

Внесение дополнений в досье регистрации союза кооперативов

з) Сборы:

не требуются

В соответствие с положениями п. 6 ст.2 и п. в ч.2 ст.3 Циркуляра Министерства финансов от 2 января 2014 года № 02/2014 / TT-BTC, предусматривающими руководящие указания об сборах и платежах, отнесенных к компетенции  Народного совета на провинциальном уровне и городов центрального подчинения.

и) Наименование формы заявки и формы декларации:

 - Уведомление о внесении вклада, покупке  акций, создании предприятия Союзом кооперативов в соответствии с формой указанной в Приложении I-10 к Циркуляру № 03/2014 / TT-BKHĐT.

й) Требования и условия реализации административного процесса (если есть):

- Не требуются

к) Правовые основы реализации административного процесса:

- Закон о кооперативах от 20 ноября 2012 года;

- Постановление от 21.11.2013 № 193/2013 / ND-CP, предусматривающее ряд статей Закона о кооперативах;

- Циркуляр от 26.05.2014 № 03/2014 / TT-BKHĐT, предусматривающий порядок регистрации кооперативов и режим предоставления отчета о кооперативной деятельности;

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX về...

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 11.138.331          Thực hiện bởi: OrientSoft