4. Прекращение деятельности Общества ограниченной ответственностью с одним участником

* Порядок реализации:

- Физическое лицо, который принял решение о формировании Общества ограниченной ответственностью с одним участником должен принять решение о прекращении его деятельности

- Общество ограниченной ответственностью с одним участником письменно уведомляет о времени и сроке прекращения или продолжения его деятельности регистрирующий Орган, налоговую инспекцию не позднее15 дней до даты прекращения или продолжения его деятельности.

В случае, если регистрирующий Орган и компетентное государственное учреждение поручают приостановить виды деятельности, на осуществление которых выдаются лицензии, Общество с ограниченной ответственностью с одним участником несет ответственность представить отчет физическому лицу, принявшему решение о формировании Общества о  прекращении деятельности Общества.

* Способы реализации

- Комплект документов подается по адресу электронной почты.

- Комплект документов подается непосредственно в штаб- квартиру Орган госуправления

* Состав комплекта документов:

Уведомление в письменной форме о времени и сроке прекращения или продолжения деятельности Общества

* Количество комплекта документов

01 комплект

* Срок выдачи результатов

05 рабочих дней с момента получения действительных документво.

* Орган, осуществляющий административный процесс:

-Физическое лицо, принявшее решение о формировании Общества, принимающее решение о прекращении деятельности Общества.

- Офис регистрации бизнеса  Департамента планирования и инвестиций

* Субъекты административного процесса: Общество с ограниченной ответственностью с одним участником

* Результаты реализации  административного процесса:

Регистрирующий орган получает уведомление Общества, вводит информацию в национальную информационную систему регистрации юридического лица для мониторинга.

* Сборы: не требуются

* Наименование формы заявки, формы декларации:

Уведомление о прекращении деятельности юридического лица/ его филиала / представительства.

К уведомлению должно быть приложено решение владельца Общества об его прекращении деятельности.

* Требования и условия реализации административного процесса:

Прекращение деятельности Общества с ограниченной ответственностью с одним участником производится в следующих случаях:

- по требованию принявшее решение о формировании Общества с ограниченной ответственностью с одним участником;

- по требованию регистрирующего  Органа и компетентного государственного органа к видам деятельности Общества, на осущесвление которых выдаются лицензии при обнаружении несоответствий Обществом условиям, установленным действующим законом.

* Правовые основы реализации административного процесса: 

Постановление правительства от 13.11.2013 № 172/2013/ND-CP о формировании, реорганизации и роспуске Общества с ограниченной ответственностью с одним участником со 100%-ным государственным капиталом и его дочернего Общества. 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 12.219.050          Thực hiện bởi: OrientSoft