a) 실시 절차

 지점 활동을 등기할 때 기업은 경영 등기실에 대표 사무실, 지점을 설립하고 통보서에 보낸다.

 

 

통보서에 첨부된 서류 목차에 명시된 서류가 있다

 ·      기업의 법적 서류를 받은 후에 경영 등기실은 대표 사무실, 지점 코드 요청위해 기업 등기에 관한 국가 정보 시스템에 정보를 입력한다. 법적 서류를 받은 날짜 03일이내 경영 등기실은 지점 활동 등기 증명서를 발급되고 기업에게 기업 등기에 관한 국가 데이터 기초에 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서를 발급한다.

 ·      기업이 설립된 본사 주소외에 기타 도시, 성에 대표 사무실, 지점을 설립되는 경우 경영 등기실은 경영 등기실에게 정보를 보낸다.

 ·      외국에 대표 사무실, 지점을 설립하는 경우 이 국가의 법적 규정에 따라 실시한다. 외국에 대표 사무실, 지점을 여는 날짜부터 경영 등기실에게 통보서를 보낸다 (별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT). 통보서에 첨부된 기업 등기에 관한 국가 데이터 기초에 기업의 대표 사무실, 지점 정보에 해당하는 서류, 대표 사무실, 지점 활동에 대한 등기 증명서 사본이 있다.

 b) 실시 방식:

 ·        기업은 경영 등기실에 기업 등기 증명서 내용에 관한 서류를 제출하거나 기업 등기에 대한 법적 대표자는 국가 정보 포털을 통해서 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 c) 다음과 같은 서류이다:

·      경영 등기 설립/대표 사무실/지점 활동 등기에 대한 통보서(별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 ·      두회원이상 유한책임회사에 대한 회원 위원회의 회의 기록서 사본 및 결정서; 주식 회사에 대한 한회원 유한책임회사에 대한 관리 위원회

 ·      대표 지점장 임명 결정서 사본;

 ·      대표 사무실, 지점장의 시행령78/2015/NĐ-CP의 제 10조의 규정에 따라 개인 증명서 사본 .

 ·      외국에 대표 사무실, 지점 설립 경우:

 -    외국에 대표 사무실, 지점 설립에 대한 통보서 (별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 -    지점 활동 등기 증명서, 대표 사무실, 해당하는 서류 사본.

 d) 서류 수량: 01 부.

 đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.

 e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 h)행정 절차 실시 결과:기업 등기 증명서/ 기업 등기 서류 수정, 보충에 대한 통보서.

 i) 수수료: 100,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 k)양식:

 ·      경영 장소 설립/대표 사무실, 지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 ·      외국에 대표 사무실, 지점 설립에 대한 통보서 (별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 l) 절차 실시 조건, 요청: 기업법의 제 46조 및 시행령78/2015/NĐ-CP의 제 33조.

 m) 행정 절차의 법적 근거:

·     기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 ·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 ·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được ...

Ngày 03/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có Thông cáo báo chí số ...

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 1      Tổng số lượt truy cập: 12.397.688          Thực hiện bởi: OrientSoft