a) 실시 절차:

 

 

- 1차: 협동조합의관리위원회는 분할 방안을 세우고 회원 대회에게 결정위해 제출한다.

 

 

- 2차: 회원 대회가 분할을 결정한 후에 관리 위원회는 협동조합의 분할 결정에 관한 경제 관계가 있는 개인이나 각 조직, 대주에게 서면으로 서면으로 통보한다.

 

 

- 3차: 협동조합은 결정된 분할 방안을 실시하고 규정에 따라 설립 절차에 따라 실시한다. 새로운 협동조합은 투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실에 등기 서류를 제출한다.

 

 

- 4차: 서류를 접수할 때 협동조합 등기 기관은 다음으로 한다:

 

 

+ 절차를 작성하는 자에게 효력을 갖는 여권이나 주민등록증 사본을 제출한다.

 

 

+위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

+ 협동조합 등기 기관은 법적 변경 등기 서류를 접수할 때 송장을 인수인계한다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

직접 보내거나 이메일을 보낸다

 

 

c) 첨부 서류:

 

 

-협동조합 설립 등기 신청서;

 

 

- 정관;

 

 

-경영 생산 방안;

 

 

-회원 협동조합 명단;

 

 

- 이사회, 대표이사, 관리 위원회의 명단;

 

 

-협동조합 분할에 대한 회원 대회의 결의.

 

 

d) 서류 수량:

 

 

서류 01부

 

 

đ)해결 기간:

 

 

법적 서류를 받은 날짜부터 영업05일.

 

 

e)행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합등기 증명서.

 

 

i)                   비용:200,000 VND (서류를 제출하는 시간에 납기).

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k) 신청서의 양식:

 

 

-통지서 03/2014/TT-BKHĐT의 별첨I-7 의 규정 양식에 따라 협동조합 등기 내용 변경된 요청서;

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨 I-2의 양식에 따라 경영 생산 방안;

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨 I-3의 규정에 따라 회원 협동조합 명단;

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨 I-4의 규정에 따라 이사회, 대표이사, 관리 위원회의 명단.

 

 

l) 절차를 실시하는 조건, 요청 (있는 경우):

 

 

- 법률이 금지하지 않는 경영 생산, 분야;

 

 

-조건이 있는 요청 분야, 직업을 경영하는 경우 법률의 규정에 따라 실시해야 한다.

 

 

m)행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

- Hung Yen성 인민 위원회 2008년 12월 28일에 결정서31/2008/QĐ-UBND.

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Khác 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 10.570.319          Thực hiện bởi: OrientSoft