1- Процедуры регистрации Союза кооперативов
2. Регистрация создания филиала, представительства, места реализации предпринимательской деятельности союза кооперативов 
3. Регистрация изменений наименования и места нахождения головного офиса, направлений и видов деятельностей, уставного капитала и законного представителя; наименования и места нахождения, представителя филиала, представительства Союза кооперативов 
4- Регистрация нового Союза кооперативов после его разделении 
5- Регистрация нового Союза кооперативов после его выделении
6- Регистрация нового Союза кооперативов после его присоединении
7- Регистрация нового Союза кооперативов после его слиянии
8. Выдача повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов (при его утраты)
9- Выдача повторного Свидетельства о регистрации филиала и представительства союза кооперативов (при его утраты)

10. Выдача повторного Свидетельства о регистрации союза кооперативов (при его порчи) 
11. Выдача повторного Свидетельства о регистрации филиала и представительства союза кооперативов (при его порчи)
12- Отзыв свидетельства о государственной регистрации союза кооперативов (для добровольного роспуска кооператива)
13. Регистрация изменений в сведения, содержающиеся в Свидетельство о регистрации филиала, представительства и места реализации предпринимательской деятельности союза кооперативов. 
14. Уведомление об изменениях в сведения, содержающиеся в Свидетельство о регистрации союза кооперативов
15. Уведомление о внесении вклада, приобретении акций, создании предприятия Союзом кооперативов
16. Прекращение деятельности союза кооперативов, его филиала, представительства и места реализации предпринимательской деятельности 
17. Прекращение деятельности филиала, представительства и офиса союза кооперативов.
18. Выдача повторного Свидетельства о государственной регистрации союза кооперативов (при переходе от свидетельства о государственной регистрации бизнеса к свидетельству о государственной регистрации союза кооперативов) 
19. Внесение изменений в сведения о Органе, регистрирующем союз кооперативов 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Bài cuối: Tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm ...

Bài 2: Phát triển hạ tầng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm đến hấ...

Với mục tiêu thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, hi...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 9.979.853          Thực hiện bởi: OrientSoft