a) 실시 과정:

 

 

- 1차: 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 대표자, 활동 내용, 경영, 생산 분야, 주소, 대표자명에 관한 일부 내용을 변경하는 경우 협동조합은 새로운 등기 증명서를 받기 위해 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서를 발급하는 장소에서 협동조합 등기 기관에 등기 서류를 보낸다.

 

 

서류를 접수할 때 협동조합 등기 기관은 다음으로 한다:

 

 

+ 절차를 작성하는 자에게 효력을 갖는 여권이나 주민등록증 사본을 제출한다.

 

 

+위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

+ 협동조합 등기 기관은 법적 서류를 받은 후에 송장을 인수인계한다. 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점의 등기 내용 변경에 대한 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점에게 새로운 등기 증명서를 발급한다,

 

 

+ 협동조합은 새로운 등기 증명서를 발급할 때 기존 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서 원본을 다시 제출해야 한다.

 

 

- 2차: 협동조합이 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기된 장소외에 기타 도시, 성, 현으로 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 주소를 변경하는 경우 협동조합이 새로운 경영 장소, 대표 사무실, 지점을 설치하는 장소에서 협동조합 등기 기관에 등기해야 한다 .

 

 

협동조합에게 새로운 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서를 발급한 후에 협동조합등기 기관은 기존 협동조합 등기 기관에게 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서 사본을 보내야 한다

 

 

- 3차: 외국 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 내용에 대한 변경을 등기하는 경우 협동조합은 이 국가의 법률의 규정에 따라 실시해야 한다.

 

 

- 4차: 새로운 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서를 발급하는 날짜부터 15일이내 협동조합은 다음으로 한다:

 

 

+ 협동 조합의 대표 사무실, 지점 대표자, 주소, 지점명을 변경하는 경우 협동조합을 발급되는 기관에서 협동조합 등기 내용을 실시한다.

 

 

+ 지점의 경영, 생산 분야 변경; 대표 사무실의 활동 내용, 경영 생산 주소에 대한 협동조합 등기 증명서를 발급하는 기관에게 서면으로 통보한다.

 

 

 

통보서에 첨부된 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서 사본을 첨부 보낸다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

국가 행정 기관의 본사에 직접 보낸다

 

 

c) 첨부 서류:

 

 

- 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 내용 변경에 대한 신청서;

 

 

- 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 내용 변경에 대한 관리 위원회의 서면으로 결정서나 회원 대회의 의결;

 

 

- 대표자 변경 경우 경영 장소, 대표 사무실, 지점 대표자의 법적 증명서, 여권, 인민 등록증 사본;

 

 

- 협동조합지점의경, 생산 분야 변경에 대한 일부 개인의 자격증 사본.

 

 

d) 서류 수량:

 

 

01 부

 

 

đ)해결 기간:

 

 

서류를 받는 날짜부터 05영업일.

 

 

e)행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합 의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서.

 

 

i) 등기비: 20,000 동 (서류 제출 시간에 입금).

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k)신청서 양식:

 

 

통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨 I-8의 규정 양식에 따라 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 내용 변경에 대한 등기 신청서;

 

 

l) 행정 절차 실시 조건, 요청: 없음.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

- Hung Yen성 인민 위원회 2008년 12월 28일에 결정서31/2008/QĐ-UBND.

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 12.257.427          Thực hiện bởi: OrientSoft