a) 执行程序:

一个或一些公司(以下简称为被兼并公司) 通过把其的全部财产、合法权限和义务转到兼并公司的方式兼并到另一个公司(以下简称为兼并公司),同时终止被兼并公司的存在.

·      各有关公司签订兼并合同以及拟稿兼并公司的章程.

·      被兼并公司的各成员、公司业主、各股东要通过兼并合同和兼并公司的章程以及按照企业法规定执行公司登记的手续。自从兼并合同通过后15天内,兼并合同要发送到企业的所有债主和劳动者.

·      兼并公司登记完成后,被兼并公司终止其的存在;兼并公司开始有其的合法权限和义务并对被兼并公司的尚未支付的债款、劳动合同和其他财产义务承担责任.

·      兼并公司后,在兼并公司的登记内容不变的情况,自从完成公司兼并工作后10天内,兼并公司按照20/2015/TT-BKHĐT号通知附录II-5 的样表向兼并公司设立总部的当地经营登记处发送公司登记内容变更通知书,以终止被兼并公司的存在。通知书附件为企业法第195条第4款规定的文件.

b) 执行方式: 公司业主或公司受权人在设立总部的当地经营登记处直接提交公司登记申请档案或通过电子网站发送档案.

c) 档案成分,包括:

·      兼并合同;

·      兼并公司关于通过兼并合同的决议书和会议记录;

·      被兼并公司关于通过兼并合同的决议书和会议记录,除兼并公司占有被兼并公司注册资金或股份价值的65%以上;

·      各被兼并公司和兼并公司的公司登记证书或其他相当法律价值的文件的合法副本;

·      兼并公司的公司登记内容变更申请档案(相应于公司兼并后的兼并公司的登记内容之变更).

·      公司登记内容变更通知书.

d) 数量档案: 01 (套).

đ) 解决期限: 自从收到合格档案后03个工作日内.

e) 执行机关: 投资计划厅-经营登记处.

g) 行政手续执行对象: 个人、机构.

h) 行政手续执行结果: 企业登记证书/企业登记档案变更、补充通知书.

i) 手续费:20万越南盾/次(176/2012/TT-BTC号通知) (提交档案时缴纳).

k) 样表、单子名称:

相应于变更内容的样表和单子(按照2号行政手续: 企业登记证书的登记内容变更申请书 3号行政手续:企业登记内容变更通知书.)

·      公司登记内容补充、更新通知书(附录II-5 20/2015/TT-BKHĐT号通知);

l) 手续执行要求和条件: 按照企业法第28、195条规定和78/2015/NĐ-CP号议定第24条规定.

m) 行政手续的法律基础:

·      越南社会主义共和国国会于2014年11月26日颁发的68/2014/QH13 号企业法(企业法);

·      政府于2015年9月14日颁发关于企业登记的78/2015/NĐ-CP号议定(78/2015/NĐ-CP号议定);

·      投资计划部于2015年12月01日颁发关于企业登记指导的20/2015/TT-BKHĐT号通知(20/2015/TT-BKHĐT号通知);

·      财政部于2012年12月23日颁发关于企业登记、经营户登记手续费的征收、管理、使用规定以及企业信息提供之费用的规定 (176/2012/TT-BTC号通知).

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 18.5, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ ...

Ngày 10.5, Tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó...

Ngày 4.5, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư...

Sáng 29/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhâ...

Ngày 22.3, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 12      Tổng số lượt truy cập: 6.464.422          Thực hiện bởi: OrientSoft