a)Démarches à réaliser :      

·          Dans les 03 jours ouvrables à compter de la date de validité du contrat de location de la société, le propriétaire de la société privée doit envoyer un annonce de location de la société privée avec une copie certifiée du contrat de location de la société au bureau d'enregistrement des sociétés là où la société a enregistré son siège et au bureau des impôts conformément à l'article 186 de la loi sur les sociétés.

·          À la réception de la notification, le bureau d'enregistrement des sociétés émet un reçu, vérifie la validité de l'application, ajoute et modifie les informations relatives à la société dans la base de données nationale des enregistrements. Si la société en a besoin, le bureau d'enregistrement des sociétés lui délivre un certificat de location d'entreprise privée.

b)Modalité de réalisation:

Le propriétaire d’une entreprise privée envoie un annonce de location d’entreprise privée directement au bureau provincial d’enregistrement des sociétés à l’endroit où se trouve son siège ou par voie électronique, conformément au processus en vigueur sur le portail national d’enregistrement des sociétés.

c)Composition du dossier, le dossier inclut:

·     Annonce de crédit-bail d'entreprise privée (Annexe II-6, Circulaire n ° 20/2015 / TT-BKHĐT);

d) Nombre de dossiers: 01 dossier.

đ) durée de traitement: Dans une durée de 03 ( trois) jours ouvrables, à compter de la date de réception du dossier complet et valide.

e) Organisme en charge du traitement: Bureau d’immatriculation commercial – Service du Plan et de l’Investissement

g) Sujet concernant les procédures administratives: Indiv, organisation

h) Résultats de réalisation des procédures administratives : Les informations de la société dans la base de données national sur l’enregistrement des sociétés sont mises à jour/ le certificat du changement du contenu de l’immatriculation de la société.

i) Frais:

k) Nom du formulaire, formulaire de déclaration:

·     Annonce de crédit-bail d'entreprise privée (Annexe II-6, Circulaire n ° 20/2015 / TT-BKHĐT);

l)  Exigences, conditions de réalisation des procédures: Conformément aux articles 186 de la loi sur les sociétés et à l'article 54 du décret n ° 78/2015 / ND-CP

m) Bases juridique des procédures administratives:

·     Loi sur les sociétés de l'Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam n ° 68/2014 / QH13 du 26 novembre 2014 (loi sur les sociétés);

·     Décret gouvernemental n ° 78/2015 / ND-CP du 14 septembre 2015 sur l’immatriculation des sociétés (décret n ° 78/2015 / ND-CP);

·     Circulaire n ° 20/2015 / TT-BKHĐT datée du 1er décembre 2015 du ministère du Plan et de l'Investissement régissant sur l’immatriculation des sociétés (Circulaire n ° 20/2015 / TT-BKHĐT);

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Bài cuối: Tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm ...

Bài 2: Phát triển hạ tầng thu hút đầu tư Bài 1: Điểm đến hấ...

Với mục tiêu thu hút các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, hi...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Khác



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 145, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 9.976.074          Thực hiện bởi: OrientSoft