a) 执行程序:

·      企业在终止分支、办事处、营业地点的经营活动时要向分支、办事处、营业地点设立总部的当地经营登记处发送关于终止分支、办事处、营业地点的经营活动的通知书.

·      经营登记处收到当档案后检查档案的合格性以及在国家数据系统将分支、办事处、营业地点的法律状态变更成终止运营活动的状态;同时签发关于终止分支、办事处、营业地点的经营活动的通知书.

b) 执行方式: 企业在设立总部的当地经营登记处发送关于终止分支、办事处、营业地点的经营活动的申请档案或通过电子网站发送上述档案

c) 档案成分,包括:

·      关于终止分支、办事处、营业地点的经营活动的通知书;

·      私人企业业主/一成员有限责任公司的公司总裁或董事会主席/2成员以上有限责任公司的董事会/股份公司的董事会/合伙公司的合伙成员关于终止分支、办事处的经营活动的决定书;或国家全责机关颁发的分支、办事处经营登记证书收回决定书;

·      债主明代和尚未付清的债款名单,包括分支的欠税和社会保险费的债款;

·      劳动者和劳动者相应权限的名单;

·      分支、办事处经营登记证书;

·      分支、办事处的公章(若有).

·      20/2015/TT-BKHĐT号通知附录II-19规定的经营登记内容补充、更新申请书 (若分支、办事处、直属企业的营业地点被签发投资许可证、投资证书或其他相当法律价值的文件);

·      分支的投资证书的合法副本和税务登记证书的合法副本 (若直属分支的营业地点被签发投资许可证、投资证书或其他相当法律价值的文件).

d) 数量档案: 01 (套).                                                              

đ) 解决期限: 自从收到合格档案后05个工作日内.

e) 执行机关: 投资计划厅-经营登记处.

g) 行政手续执行对象: 个人、机构.

h) 行政手续执行结果: 关于终止分支、办事处、营业地点的经营活动的通知书/企业登记档案变更、补充通知书.

i) 手续费:

k) 样表、单子名称:

·      关于终止分支、办事处、营业地点的经营活动的通知书(附录II-22, 20/2015/TT-BKHĐT号通知);

·      分支/办事处/营业地点登记内容补充、更新申请书(对于按照投资许可证、投资证书运营的企业) (附录II-19 20/2015/TT-BKHĐT号通知) (若分支、办事处、直属企业的营业地点被签发投资许可证、投资证书或其他相当法律价值的文件);

l) 手续执行要求和条件: 按照企业法第206条第4款的规定,若企业的分支已经终止经营活动,企业要负责继续履行分支的各合同,支付分支的各债款包括分支的欠税,以及继续使用分支的劳动资源或按照法律规定给分支的劳动者解决其的齐全合法权利.

m) 行政手续的法律基础:

·      越南社会主义共和国国会于2014年11月26日颁发的68/2014/QH13 号企业法(企业法);

·      政府于2015年9月14日颁发关于企业登记的78/2015/NĐ-CP号议定(78/2015/NĐ-CP号议定);

·      投资计划部于2015年12月01日颁发关于企业登记指导的20/2015/TT-BKHĐT号通知(20/2015/TT-BKHĐT号通知). 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 18.5, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ ...

Ngày 10.5, Tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó...

Ngày 4.5, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư...

Sáng 29/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhâ...

Ngày 22.3, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 6.464.547          Thực hiện bởi: OrientSoft