a) 진행절차:

 

 

- 1차:투자자는투자및기획부에게활동정지에대해문서로통보한다.

 

 

- 2차:투자및기획부는프로젝트의활동현황인식한다.

 

 

b) 진행방식:

 

 

- 서류보내기:서류접수및결과내는부서에서직접제출한다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다);우체국으로보낼수있다.

 

 

- 결과받기: 서류접수및결과내는부서에서직접받다(Hung Yen성투자및기획부본사에있다); 우체국으로보낼수있다.

 

 

c) 서류성분:

 

 

-투자자의투자프로젝트의활동정지에대한결정서 ( 첨부된서류 : 투자프로젝트진행조직의성원위원회/주주위원회/합명성원/소유주의프로젝트활동을정지에대한회의의복사본 ;활동정지시점까지프로젝트진행현황보고서 )

 

 

*주의:개인/조직은행정적인절차를진행시공증된복사본니아원본이랑비교할수있기위해본사본및원본을같이제출할수있다.

 

 

d) 서류수량:

 

 

- 02 세트(원본01 세트)

 

 

đ) 해결기간:

 

 

바로해결된다.

 

 

e) 진행기관:

 

 

- 행정절차직접진행기관 : Hung Yen성투자및기획부 ;

 

 

- 배합기관: 관련된부서.

 

 

g) 행정절차진행대상:

 

 

활동하는투자프로젝트에대한활동정지하는투자자 ( 개인및조직 ) .

 

 

h) 행정절차진행결과:

 

 

투자및기획부는투자자의프로젝트활동정지에대해통보하고프로젝트늬활동현황인식한다.

 

 

불가항이유로활동정지되면투자자는불가항문제땜에후과극복하기위해활동임시정지기간동안토지임대료면제한다.

 

 

i) 비용:

 

 

없음

 

 

k) 양식:

 

 

- 16/2015/BKHĐT안내장와발행된양식I.10에따른투자프로젝트활동정지공고문서 (투자법 47조1항);

 

 

- 16/2015/TT-BKHĐT안내장와발행된양식I.8 에따른조정시점까지프로젝트전개현황보고서.

 

 

l) 절차진행조건및요청:

 

 

.활동하고있는데투자자는프로젝트중지하고싶은프로젝트에적용

 

 

m) 행정절차의법리근거:

 

 

- 2014년 11월 26일67/2014/QH13 투자법 ;

 

 

- 2015년 11월 12일118/2015/NĐ-CP의정서 ;

 

 

- 2015년11월18일16/2015/TT-BKHĐT안내장

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 6      Tổng số lượt truy cập: 12.257.917          Thực hiện bởi: OrientSoft