a)실시 절차:
• 경영 등기 기관은 기업 등기 증명서 회사 결정서나 효력을 갖는 법원 해체 결정서를 받은 후에 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 해체 절차를 진행중인 기업 상태를 통보한다. 통보서에 첨부된 기업 등기 증명서 회사나 법원의 결정서.
• 기업 등기 증명서 결정서나 효력이 있는 법원의 결정서를 받은 날짜 10일이내 기업은 해체 결정서를 내기 위해 회의가 있어야 한다. 해체 결정서나 기업 등기 증명서 회수 결정서, 법원 결정서는 경영 등기 기관, 세금 기관, 근로자에게 보내야 한다. 그리고 본사 주소, 기업의 지사에 공개적으로 게시된다.
• 기업은 재정 의무가 있는 경우 관련 의무 및 권리가 있는 자, 채권자에게 미결금 방안에 관한 기업 해체 결정서를 보낸다. 채권자의 성명, 주소를 통보하고 이 미결금의 결제 방식, 미결금, 기한, 장소 등 있어야 한다. 채권자의 고소 해결 및 방식.
• 기업의 법적 대표자는 기업에게 미결금을 지급하는 날짜부터 영업 05일이내 경영 등기 기관에게 해체 신청서를 보낸다.
• 본조의 1항의 규정에 따라 기업 해체 상태 통보 날자부터 180일이내 경영 등기실은 기업 등기에 관한 국가 데이트 기초에 기업의 법적 상태를 업데이트한다.
b) 실시 방식:기업의 법적 대표자는 기업이 본사 주소에 설립된 경영 등기실에 서류를 직접 제출한다.
c) 다음과 같은 서류이다:
• 해체 결정서
• 효력이 있는 법원의 결정서나 기업 등기 증명서 회수 결정서 사본;
• 기업 자산 청산 보고서; 결제되는 미결금 및 채권자 명단, 세금 및 사회보험료 지급 (있는 경우)
• 관련된 의무 및 권리가 있는 자, 채권자의 미결금 해결;
• 도장 증명서나 도장 (있는 경우);
• 기업 등기 증명서.
d) 서류 수량: 01 (부).
đ) 해결기간: 기업 해체 통보서를 받는 날자 180일이내 관련측의 반대 서류가 없거나 해체 서류를 받는 날짜부터 영업 05일.
e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.
g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.
h)행정 절차 실시 결과: 존재 종료/해체 기업에 대한 통보서.
i) 수수료: 
k) 양식: 
l) 절차 실시 요청, 조건: 기업은 미결금 및 기타 자산 의무를 결제하기를 보장한 후에 해체된다. 기업은 법원이나 중재 기관의 분재 과정에 아닌 기업이다.
m) 행정 절차의 법적 근거: 
• 2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법); 
• 기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);
• 기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT); 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 12.219.043          Thực hiện bởi: OrientSoft