a) 실시 절차:

기업은 투자 허가서, 투자 증명서에 따라 경영 장소를 새롭게 설립되는 경우 기업은 경영 등기실에 서류를 제출한다.           

 

 

b) 실시 방식:

 

 

·        기업 설립자나 위임 받게 되는자는 기업 등기 절차를 실시하고 기업이 본사에 설치하는 경영 등기실에 기업 등기서류를 직접 보내거나 법적 대표자는 기업 등기에 관한 국가 정보 포털의 규정에 따라 인터넷을 통해서 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다   

 

 

·      경영 장소 설립/대표 사무실, 지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

·      기업은 투자 등기 기관에 의해 발급된 사무실, 지점 활동 등기 증명서나 투자 허가증에 활동 등기 내용을 대신하는 경영 장소 등기 증명서를 발급 신청하는데 활동 등기 내용이 변경되지 않는 경우 기업은 경영 등기실에 서류를 제출해야 한다:

 

 

-       투자 등기 기관이 발급된 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서나 투자 허가서 사본;

 

 

-       세금 등기 증명서 사본;

 

 

-       투자 허가서, 투자 증명서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서 (별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결기간: 법적 서류를 받는 날짜부터 영업 03일이내.

 

 

e) 실시 기관: 경영 등기실– 투자 및 기획청.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과:기업등기 증명서/ 기업등기 서류 보충, 수정에 관한 통보서

 

 

i) 수수료: 100,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류를 제출하는 시간에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      경영 장소 설립/대표 사무실, 지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·        투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 내용에 관한 보충, 업데이트 신청서 (별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

l)절차 실시 조건, 요청: 시행령78/2015/NĐ-CP의 제 33조 및 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 제8조

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT); 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 18.5, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ ...

Ngày 10.5, Tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó...

Ngày 4.5, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư...

Sáng 29/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhâ...

Ngày 22.3, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 6.464.482          Thực hiện bởi: OrientSoft