a) 순서:

 

 

- 1 차: 투자자가투자프로젝트를조정하기위해투자청에게서류를 1부로제출한다.

 

 

- 2 차: 합리적인서류를접수된일부터 15일내에기획투자청이조정진행하여투자자한테투자허가서를발급한다

 

 

b) 실행방법

 

 

- 서류제출:서류접수및결과발행부서에직접제출 (흥이엔기획투자청본점에있음); 아니면우편제출가능

 

 

- 결과접수: 서류접수및결과발행부서에서직접접수 (흥이엔기획투자청본점에있음); 아니면우편접수가능

 

 

 

 c) 서류내용:

 

 

- 투자프로젝트신청서 (첨부: 텍스트경제 / 경우의조직의 PPC 부문분리, 통합, 합병또는변환에원칙적으로합의; 보고서시간조정에프로젝트의구현, 제안조정, 투자프로젝트, 프로젝트구현의위치영역에관한법률문서의사본, 재무보고서의최신02년 ...)

 

 

- 해외기관의자료경우위자료는영사합법화해야되고외국어문서는베트남어로변역해야되며변역권적인단체로인증받아야됨

 

 

- 투자프로젝트와관련된자산, 권리와의무의처분내용을포함개편에대한투자자의결의또는결정의복사. 자산처리, 투자프로젝트에해관권리및의무를포함된개편에대해투자자의의정서사본이나결정서

 

 

* 주의: 행정절차할개인이나조직은원본에서등본, 인증받은등본을제출할수있으며비교할수있게원본을첨보해서인증없는등본을제출할수있다

 

 

d) 서류수량

 

 

서류04 부 (최소원본 01부).

 

 

đ) 처리시점

 

 

적당한서류접수일부터 15일안내

 

 

e) 실행기관

 

 

- TTHC 직접실행기관: 기획투자부

 

 

- 협력기관: 해관부서

 

 

g) 행정철자진행대상

 

 

투자등록증명서를발급된프로젝트를가지고(분할, 분리, 통합, 합병, 전환형경제단체) 등개편진행해서투자등록증명서의내용을변화시킨투자자 (개인및단체)

 

 

h) 행정절차의이행결과 :

 

 

II.2양식에따른투자등록증명서 (조정)가법례 16/2015/TT-BKHĐT호를첨부하게발행됨

 

 

i) 수수료

 

 

없음

 

 

k) 신고서양식

 

 

I.7양식에따른투자프로젝트조정요청문서가법례 16/2015/TT-BKHĐT호를첨부하게발행됨. 법례16/2015/TT-BKHĐT호를같이발행된 I.8 양식에따른조정시점까지투자프로젝트진행현황보고서

 

 

l) 절차이행을위한요구사항및조건 :

 

 

분할, 분리, 통합, 합병, 경제조직변화경우.

 

 

m) 행정절차의법적근거

 

 

- 2014년11월26일의투자법67/2014/QH13호; 2014년의기업법

 

 

- 2015년1월12일의의정118/2015/NĐ-CP 호

 

 

- 2015년11월18일의법례16/2015/TT-BKHĐT호

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 6      Tổng số lượt truy cập: 12.257.573          Thực hiện bởi: OrientSoft