a) 실시 절차:             

  주의: 대표 사무실, 지점, 본사 주소 변경 등기전에 기업은 세금 법률의 규정에 따라 장소 이사에 관한 세금 기관과 같이 절차를 실시해야 한다.

 

 

·      기업이 등기된 대표 사무실, 지점장 중앙에 속하는 도시, 성 범위에 대표 사무실, 본사를 이동하는 경우:

 

 

-       기업은 경영 등기실에게 경영 장소, 대표 사무실, 지점 활동 등기 내용 변경 통보서를 보낸다.

 

 

·      기업 등기 내용 변경 통보서를 받은 후에 경영 등기실은 송장을 인수인계하고 서류 법적을 검사하여 기업에게 기업 등기 증명서를 발급한다

 

 

-       기업이 수요가 있는 경우 경영 등기실은 경영 장소, 대표 사무실, 지점 활동 등기 내용 변경에 관한 확인서를 발급한다.

 

 

·      등기된 대표 사무실, 지점 기타 중앙에 속하는 도시, 성에 대표 사무실, 지점 주소를 이동하는 경우:

 

 

-       기업은 경영 등기실에 대표 사무실, 지점 활동 등기 내용 변경 통보서를 보낸다.

 

 

·        기업 등기 내용 변경 통보서를 받은 후에 경영 등기실은 송장을 인수인계하고 서류 법적을 검사하여 기업에게 기업 등기 증명서를 발급한다

 

 

b) 실시 방식:

 

 

·        기업은 경영 등기실에 기업 등기 증명서 내용에 관한 서류를 제출하거나 기업 등기에 대한 법적 대표자는 국가 정보 포털을 통해서 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      경영 장소/대표 사무실/지점 활동 등기 내용 변경에 대한 통보서 (별첨II-13, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간:

 

 

법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

i) 행정 절차 실시 결과: 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서, 경영 장소 등기 증명서/대표 사무실, 지점 활동 등기 내용에 대한 확인서

 

 

k) 수수료: 100,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

l) 양식:

 

 

·      경영 장소/대표 사무실/지점 활동 등기 내용 변경에 대한 통보서 (별첨II-13, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

l) 절차 실시 조건, 요청:시행령78/2015/NĐ-CP의 제 48조.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.257.863          Thực hiện bởi: OrientSoft