a)실시 과정:

 

 

- 1차: 회원 대회를 실시하고 자발적으로 해체에 대한 의결을 낸다.

 

 

- 2차: 회원 대회는 해체 위원회의 활동 기간, 활동, 책임에 따라 설립되고 규정된다. 다음으로 해체 위원회: 관리 위원회 대표자, 관리반, 검찰원, 운영반, 회원의 대표 등이다.

 

 

- 3차: 해체 위원회 설립 결정을 내는 날짜 60일이내 다음 업무로 실시한다  :

 

 

+ 협동조합 등기 증명서를 발급되는 국가 기관에게 해체에 대한 통보한다; 해체에 대한 03번으로 계속 협동조합이 활동하는 지방에게 신문을 등재한다;

 

 

+ 계약서 청산, 미결금 결제기간에대한 협동조합과 같이 경제가 있는 개인, 조직에게 통보한다; 협동조합의 자산, 자본 처리에 대한 실시.

 

 

+ 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 등기 증명서를 발급되는 협동조합 등기 기관에서 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점의 활동에 관한 정지 절차를 실시한다.

 

 

- 4차: 해체 완료후에 해체 위원회는 협동조합 등기 기관에게 협동조합 해체에 관한 서류 01부를 보낸다.

 

 

- 5차: 서류를 접수할 때 협동조합 등기 기관은 다음으로 한다:

 

 

+ 절차를 작성하는 자에게 효력을 갖는 여권이나 주민등록증 사본을 제출한다.

 

 

+위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

+ 협동조합 등기 기관은 법적 변경 등기 서류를 접수할 때 송장을 인수인계한다.

 

 

- 6차: 법적 서류를 받는 날짜부터 05영업일이내 협동조합 등기 기관은 협동조합의 해체에 관한 확인하고 협동조합 등기 증명서의 회수에 대한 결정을 낸다.

 

 

- 7차: 협동조합은 협동조합 해체에 대한 확인서 및 협동조합 등기 증명서를 회수 결정을 받은 후에 협동조합 등기 증명서 원본을 다시 제출해야 한다.

 

 

b)실시 방식:

 

 

직접

 

 

c) 첨부 서류:

 

 

- 협동조합 해체에 대한 통보 ;

 

 

- 협동조합 해체에 대한 회원 대회의 의결;

 

 

- 협동조합 해체에 관한 완료 기록서;

 

 

- 협동조합의 세금 의무 완료에 대한 세금 기관의 확인서;

 

 

- 협동조합의 도장 취소에 관한 경찰 기관의 확인서;

 

 

- 협동조합의 경영 장소, 대표 사무실, 지점 활동 정지에 관한 협동조합 등기 기관의 확인서;

 

 

-협동조합 해체 통보에 관한 매스 미디어 기관의 송장 및 협동조합 통보에 대한 연속적으로 신문 03개.

 

 

d) 서류 수량:

 

 

01 부

 

 

đ)해결 기간:

 

 

서류를 받는 날짜부터 05영업일.

 

 

e)행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합 해체에 대한 확인서.

 

 

i) 등기비: 없음

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k)신청서의 양식, 신청서명:

 

 

통시서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨 I-13의 규정 양식에 따라 협동조합 해체에 대한 통보;

 

 

l) 행정 절차 실시 조건, 요청:

 

 

협동조합은 해체 등기 절차를 실시하기 전에 경영 장소/대표 사무실/지점의 활동 정지 절차를 해야 한다.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 12.257.882          Thực hiện bởi: OrientSoft