a) 実施順序:     

·      企業は、本社を置いた場所にある営業登録課に書類を提出するものとする。

·      企業の書類を受ける時、営業登録課は、領収書を渡し、書類の有効性を検査し、企業に企業登録証明書を発行する。

b) 実施方法: 企業は、本社を置いた場所にある営業登録課に書類を提出するものとする。企業の書類を受ける時、営業登録課は、領収書を渡し、書類の有効性を検査し、企業に企業登録証明書を発行する。

c) 書類成分:

+ 企業は、営業登録内容を変更しないで、投資許可書、投資証明書また他の相当法理論的な価値がある書類(以下は投資証明書という)の営業登録内容に代わる企業登録証明書の発行を申請する場合:

·      投資証明書の有効コピー;

·      税務登記証明書の有効コピー;

·      投資許可書、投資証明書に従って稼動している企業に対する企業登録情報の補充、更新の申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18);

+ 企業は企業登録内容変更を登録する場合

·      投資証明書の有効コピー;

·      税務登記証明書の有効コピー;

·      投資許可書、投資証明書に従って稼動している企業に対する企業登録情報の補充、更新の申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18 );

·      書類は、78/2015/NĐ-CP号の政令に規定されている変更に当たりの相応書類を含む。。

d) 書類数量: 01セット

đ) 解決期限:有効な書類を受けた日から3作業日以内で

e) 実施機関: 計画投資局の営業登録部

g) 総務手続き実施対象:個人、団体

h) 総務手続き実施結果: 企業登録証明書

I) 手数料:200,000.200.000ドン/ (176/2012/TT-BTC号の通達) (書類提出時点に手数料を納める)

k) フォーム名、申告書:

     + 企業は、営業登録内容を変更しないで、投資許可書、投資証明書また他の相当法理論的な価値がある書類(以下は投資証明書という)の営業登録内容に代わる企業登録証明書の発行を申請する場合:

·      投資許可書、投資証明書に従って稼動している企業に対する企業登録情報の補充、更新の申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18 );

+ 企業は企業登録内容変更を登録する場合

·      投資許可書、投資証明書に従って稼動している企業に対する企業登録情報の補充、更新の申請書(20/2015/TT-BKHĐT号の通達の付録II-18 );

·      78/2015/NĐ-CP号の政令と20/2015/TT-BKHĐT号の政令に規定されている企業が登録した変更に当たりの相応フォーム

l) 手続き実施の要求、条件: 企業法の第28, 29, 31条と20/2015/NĐ-CP号の通達の第813項に規定される。 

m) 総務手続きの法理論的な根拠:

·      20141126日付、ベトナム社会主義共和国国会の68/2014/QH13号の企業法(企業法)に基づき、

·      20150914日付、企業登録に関する政府の78/2015/NĐ-CP 号の政令(78/2015/NĐ-CP の政令)に基づき、

·      20151201付、企業登録案内に関する計画投資省のの20/2015/TT-BKHĐT 号の通達(20/2015/TT-BKHĐT 号の通達)に基づき、

·      20121223日付、納め程度、納め制度、企業の登録手数料の管理と使用、営業世帯登録及び企業情報提供費用を規定する財務省の176/2012/TT-BTC 号の通達(176/2012/TT-BTC 号の通達)に基づき、

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 10.814.341          Thực hiện bởi: OrientSoft