a) 실시 절차:대표 사무실, 지점 활동 등기하는 기타 서류나 투자 허가서, 투자 증명서에 따라 기업이 활동하는 경우 대표 사무실, 지점이 본사에 설치되는 경영 등기실에 서류를 제출한다.                                                                                                                              b) 실시 방식: 법적 대표자는 기업 등기에 대한 국가 정보 포털의 규정에 따라 기업이 본사 주소에 설치되는 경영 등기실에 서류를 직접 보낸다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      경영 장소 설치/대표 사무실/지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

·      대표 사무실, 지점 설립에 대한 두회원이상 유한책임회사, 회사 소유자나 한회원의 회사 회장님의 회의 기록서 사본 및 결정서;

 

 

·      대표사무실 지점장 임명 결정서 사본;

 

 

·      대표사무실, 지점장의 시행령78/2015/NĐ-CP 의 제 10조의 규정에 따라 개인 증명서 사본.

 

 

·      외국 대표 사무실, 지점을 설립하는 경우 다음과 같은 서류이다:

 

 

-    외국 대표자, 지점 설립에 대한 통보서 (별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

-    해당하는 서류, 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서 사본.

 

 

·      기업은 투자 등기 기관에 의해 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서나 투자 허가서에 활동 등기 내용을 대체하여 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서를 발급하기를 요청하는 데 활동 등기 내용이 변경되지 않는 경우 기업은 대표 사무실, 지점이 본사에 설치하는 경영 등기실에 서류를 제출한다. 다음과 같은 서류이다:

 

 

-    투자 등기 기관에 발급된 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서나 투자 허가서 사본;

 

 

-    세금 등기 증명서 사본;

 

 

-    투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과: 대표 사무실/지점 활동 등기 증명서/기업 등기 서류 보충, 수정 통보서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      경영 장소 설립/대표 사무실/지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·        투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

·      외국 대표 사무실, 지점 설립에 대한 통보서(별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

l) 절차 실시 조건 요청:시행령78/2015/NĐ-CP 의 제 33조 및 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 제8조

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 11.635.947          Thực hiện bởi: OrientSoft