a) 실시 절차:대표 사무실, 지점 활동 등기하는 기타 서류나 투자 허가서, 투자 증명서에 따라 기업이 활동하는 경우 대표 사무실, 지점이 본사에 설치되는 경영 등기실에 서류를 제출한다.                                                                                                                              b) 실시 방식: 법적 대표자는 기업 등기에 대한 국가 정보 포털의 규정에 따라 기업이 본사 주소에 설치되는 경영 등기실에 서류를 직접 보낸다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      경영 장소 설치/대표 사무실/지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

·      대표 사무실, 지점 설립에 대한 두회원이상 유한책임회사, 회사 소유자나 한회원의 회사 회장님의 회의 기록서 사본 및 결정서;

 

 

·      대표사무실 지점장 임명 결정서 사본;

 

 

·      대표사무실, 지점장의 시행령78/2015/NĐ-CP 의 제 10조의 규정에 따라 개인 증명서 사본.

 

 

·      외국 대표 사무실, 지점을 설립하는 경우 다음과 같은 서류이다:

 

 

-    외국 대표자, 지점 설립에 대한 통보서 (별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

-    해당하는 서류, 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서 사본.

 

 

·      기업은 투자 등기 기관에 의해 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서나 투자 허가서에 활동 등기 내용을 대체하여 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서를 발급하기를 요청하는 데 활동 등기 내용이 변경되지 않는 경우 기업은 대표 사무실, 지점이 본사에 설치하는 경영 등기실에 서류를 제출한다. 다음과 같은 서류이다:

 

 

-    투자 등기 기관에 발급된 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서나 투자 허가서 사본;

 

 

-    세금 등기 증명서 사본;

 

 

-    투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과: 대표 사무실/지점 활동 등기 증명서/기업 등기 서류 보충, 수정 통보서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      경영 장소 설립/대표 사무실/지점 활동 등기에 대한 통보서 (별첨II-11, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·        투자 증명서, 투자 허가서에 따라 활동 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19, 통지서20/2015/TT-BKHĐT)

 

 

·      외국 대표 사무실, 지점 설립에 대한 통보서(별첨II-12, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

l) 절차 실시 조건 요청:시행령78/2015/NĐ-CP 의 제 33조 및 통지서20/2015/TT-BKHĐT의 제8조

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Sáng 18/1, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng ...

Ngày 18.1, tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí ...

Ngày 8.11, Công ty cổ phần Traphaco tổ chức lễ khánh thành Nhà máy sả...

Ngày 17.10, tại Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long II, UBND tỉnh và Côn...

Ngày 11.10, tại trụ sở HĐND – UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 8      Tổng số lượt truy cập: 5.694.105          Thực hiện bởi: OrientSoft