a)     実施の手順 :

ステップ1:投資家は、投資プロジェクトの活動停止に関して、計画投資局に書面で通知する。

ステップ2:計画投資局はプロジェクトの活動状況を確認する。

b)     実施方法:- 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に提出する;または郵便で送付する。

 結果受領:

 書類提出:書類を受理する部課(HUNG YEN省の計画投資局)で直接に受領する;または郵便で受領する。

c)     書類の内容:

投資プロジェクトの活動一時停止報告書(添付:投資方針の決定の写し/投資証明書/経営の免許証;投資プロジェクトの活動停止に関して委員総会/取締役会/株主総会/共同組合/投資家の所有者の決定書及び議事録; プロジェクト一時停止の時にプロジェクトの実施の状況を報告する)

*備考:行政手続を実施する個人/組織は原本の写し、証明押印のある写しを提出することができる。また、証明押印のない写しを提出するが、対照するために原本を提出することが可能である。

d)     書類の数量02組(原本は01組)

đ)処理期間: 受け取る時

e)     実施機関:

ー行政手続を実施する機関:HUNG YEN省の計画投資局

-協力機関:関連を有する各省庁、機関。

 

g)行政手続を実施する対象者

     実施している投資プロジェクトの活動停止する投資者(個人と組織)

h)行政手続の実施結果:

計画投資局は、プロジェクト一時停止情報を受領して、プロジェクト活動の状況を確認する。

投資プロジェクトの一時停止が不可能の場合、投資家はプロジェクトの活動停止の間に不可能の結果を克服するため土地の賃貸代が無理になる。

 

i)                   手数料:ない

k)    フォーム及び申告書の名:

-通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される(フォームI.10)の下で投資プロジェクトの活動停止の要請書(投資法第471);

-通達第16/2015/TT-BKHĐT号に発給される(フォームI.08)の下で改正する時に投資プロジェクトの展開の状況を報告する。

l)       手続を実施する条件と要求:

実施されているプロジェクトに適用する。投資家は、そのプロジェクトの活動停止のを決める。

m)   行政手続きの法的根拠:

    -20141126日付投資法第67/2014/QH13に基づき;

20151112日付政令第118/2015/NĐ-CPに基づき;

    -20151118日付通達第16/2015/TT-BKHĐTに基づき。

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trong nước chọn tỉnh Hưng Yên là ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Khác 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 4      Tổng số lượt truy cập: 10.441.673          Thực hiện bởi: OrientSoft