a) 실시 절차:

 

 

·      개인 기업은 기업법의 제 199조 1항의 규정에 따라 조건에 맞추면 개인 기업주의 결정에 따라 유한책임회사로 변환할 수있다.

 

 

·      변환 결정서가 있는 후에 회사는 경영 등기실에 전환 서류를 보낼 수있다.

 

 

·      기업법의 제 199조 1항의 규정에 따라 조건이 있으면 서류를 받는 날짜 영업 05일이내 경영 등기 기관은 검토하고 기업 등기 증명서를 발급한다.

 

 

b) 실시 방식: 기업은 경영 등기실에 기업 등기 증명서 내용에 관한 서류를 제출하거나 기업 등기에 대한 법적 대표자는 국가 정보 포털을 통해서 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      한회원 유한책임회사 등기 신청서나 두회원이상 유한책임회사 등기 신청서;

 

 

·      전환 회사 정관;

 

 

·      채권자 및 미결금 명단, 세금 미결금 및 결제 기간을 포함한다; 현재 근로자 명단; 결제되지않는 계약서 명단;

 

 

·      두회원이상 유한책임회사로 변환된 경우 기업법의 제 26조의 규정에 따라 회원 명단; 개인인 회원경우 회사 회원의 시행령78/2015/NĐ-CP 의 제10조의 규정에 따라 개인 증명서 사본; 조직인 회사 회원 경우 기업 등기 증명서 사본이나 기타 서류;

 

 

·      개인 기업의 결제되지 않는 모두 미결금에 대한 전체 자산으로 개인 책임에 대한 개인 기업주의 서약서 및 정한 기간까지 미결금 지급 서약서;

 

 

·      전환 유한책임회사에 대한 청산되지 않는 계약서의 각측의 협의서;

 

 

·      개인 기업의 현재 근로 사용자 및 접수에 대한 기타 자본 출자 회원 및 개인 기업주간에 협의서나 개인 기업의 서약서.

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 경영 등기실은 기업 등기 내용 통보 비용 및 기업 등기 내용 통보 신청서를 받은 후에 경영 등기실은 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 기업 등기 내용을 게시한다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과: 기업 등기 증명서 내용/기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 외국 투자자인 주주, 창립 주주, 경영 영업, 분야에 관련된 기업 등기 내용에 대한 확인서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      한회원 유한책임회사 등기 신청서(별첨I-2, 통지서20/2015/TT-BKHĐT) 나 두회원이상 유한책임회사 등기 신청서 (별첨I-3, 통지서 20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      두회원이상 유한책임회사 회원 명단 (별첨I-6, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

·          위임에 따라 대표자의 명단 (별첨I-10, 통지서20/2015/TT-BKHĐT[c1] ).

 

 

l) 절차 실시 조건, 요청: 기업법의 제28, 199 조 및 시행령78/2015/NĐ-CP의 제25조.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 


 [c1]Trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH MTV thì chủ DNTN phải là CSH công ty. 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 12/4, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh diễn ra hội nghị lã...

Ngày 25/11, tại khu vực Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ...

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo về tiến độ triển kha...

Ngày 13.10, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức...

Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 6.8.2020 của Chính phủ về các g...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 2      Tổng số lượt truy cập: 10.814.090          Thực hiện bởi: OrientSoft