a) 실시 절차:

 

 

·      개인 기업은 기업법의 제 199조 1항의 규정에 따라 조건에 맞추면 개인 기업주의 결정에 따라 유한책임회사로 변환할 수있다.

 

 

·      변환 결정서가 있는 후에 회사는 경영 등기실에 전환 서류를 보낼 수있다.

 

 

·      기업법의 제 199조 1항의 규정에 따라 조건이 있으면 서류를 받는 날짜 영업 05일이내 경영 등기 기관은 검토하고 기업 등기 증명서를 발급한다.

 

 

b) 실시 방식: 기업은 경영 등기실에 기업 등기 증명서 내용에 관한 서류를 제출하거나 기업 등기에 대한 법적 대표자는 국가 정보 포털을 통해서 전자로 기업 등기 서류를 제출한다.

 

 

c) 다음과 같은 서류이다:

 

 

·      한회원 유한책임회사 등기 신청서나 두회원이상 유한책임회사 등기 신청서;

 

 

·      전환 회사 정관;

 

 

·      채권자 및 미결금 명단, 세금 미결금 및 결제 기간을 포함한다; 현재 근로자 명단; 결제되지않는 계약서 명단;

 

 

·      두회원이상 유한책임회사로 변환된 경우 기업법의 제 26조의 규정에 따라 회원 명단; 개인인 회원경우 회사 회원의 시행령78/2015/NĐ-CP 의 제10조의 규정에 따라 개인 증명서 사본; 조직인 회사 회원 경우 기업 등기 증명서 사본이나 기타 서류;

 

 

·      개인 기업의 결제되지 않는 모두 미결금에 대한 전체 자산으로 개인 책임에 대한 개인 기업주의 서약서 및 정한 기간까지 미결금 지급 서약서;

 

 

·      전환 유한책임회사에 대한 청산되지 않는 계약서의 각측의 협의서;

 

 

·      개인 기업의 현재 근로 사용자 및 접수에 대한 기타 자본 출자 회원 및 개인 기업주간에 협의서나 개인 기업의 서약서.

 

 

d) 서류 수량: 01 부.

 

 

đ) 해결 기간: 경영 등기실은 기업 등기 내용 통보 비용 및 기업 등기 내용 통보 신청서를 받은 후에 경영 등기실은 기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 기업 등기 내용을 게시한다.

 

 

e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.

 

 

g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.

 

 

h) 행정 절차 실시 결과: 기업 등기 증명서 내용/기업 등기에 관한 국가 정보 포털에 외국 투자자인 주주, 창립 주주, 경영 영업, 분야에 관련된 기업 등기 내용에 대한 확인서.

 

 

i) 수수료: 200,000 VND/번 (통지서176/2012/TT-BTC) (서류 제출 시기에 납부).

 

 

k) 양식:

 

 

·      한회원 유한책임회사 등기 신청서(별첨I-2, 통지서20/2015/TT-BKHĐT) 나 두회원이상 유한책임회사 등기 신청서 (별첨I-3, 통지서 20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      두회원이상 유한책임회사 회원 명단 (별첨I-6, 통지서20/2015/TT-BKHĐT).

 

 

·          위임에 따라 대표자의 명단 (별첨I-10, 통지서20/2015/TT-BKHĐT[c1] ).

 

 

l) 절차 실시 조건, 요청: 기업법의 제28, 199 조 및 시행령78/2015/NĐ-CP의 제25조.

 

 

m) 행정 절차의 법적 근거:

 

 

·      2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법);

 

 

·      기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);

 

 

·      기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT);

 

 

·      기업 정보 제공비용 및 경영 가족 등기, 기업 등기 수수료 징수, 납부, 관리 사용 제도에 관한 재정부 규정된 2012년 12월 23일에 통지서 (통지서176/2012/TT-BTC).

 

 


 [c1]Trường hợp chuyển đổi thành công ty TNHH MTV thì chủ DNTN phải là CSH công ty. 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Với sự tích cực triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút đầ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 8      Tổng số lượt truy cập: 11.875.999          Thực hiện bởi: OrientSoft