New establishment of a divided company as joint stock company

a) Implementation order:

·      General Assembly of dividing company approves the resolution on division of the company under the provisions of the Enterprise Law and charter of the company.

·      The resolution on division of the company must be sent to all creditors and notified to employees within 15 days from the date of approval of resolution.

·      Shareholders of the newly established company approve the Charter, elect or appoint Chairman of the Board of Members, Company president, Director or General Director and carry out enterprise registration under regulations of the Enterprise Law.

·      The dividing company terminates the existance after the new companies are issued the Enterprise registration certificate. The new companies jointly take responsibility for unpaid debts, labor contracts and other property obligations of the dividing company or arrangement with creditors, customers and employees in order one of those companies implements these obligations.

b) Implementation method: The company or authorized representative directly submits documents to the Business registration office where the company registered its head office or submits enterprise registration documents via electronic network.

c) Documents, including:

·      Resolution on division of the company;

·    A valid copy of meeting record of General Assembly of Shareholders on the division of the company;

·      A valid copy of the enterprise registration certificate or other equivalent documents of the divided company;

·      Enterprise registration documents for joint stock companies of new companies.

d) Number of documents: 01 (set).

đ) Time limit for settlement: Within 03 (three) working days, after receipt of full valid documents.

e) Implementing agency: Business registration office - Department of Planning and Investment.

g) Subjects of administrative procedures: Individuals, organizations.

h) Results of administrative procedures: The enterprise registration certificate/ Notice on amending and supplementing enterprise registration documents.

i) Fees: VND 200,000/time (Circular No. 176/2012/TT-BTC) (Payment at time of filing).

k) Name of form, declaration:

·      Request for registration of joint stock company (Annex I-4, Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·      List of founding shareholders (Annex I-7, Circular No. 20/2015/TT-BKHDT); (if any)

·      List of shareholders as foreign investors (Annex I-8, Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·      List of authorized representatives (Annex I-10, Circular No. 20/2015/TT-BKHDT).

l) Requirements and conditions for procedure implementation: Defined in Article 28, 192 of the Enterprise Law and Article 24 of Decree No. 78/2015/ND-CP.

m) Legal basis of administrative procedures:

·      The Enterprise Law of the Assembly of the Socialist Republic of Vietnam No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 (The Enterprise Law);

·      Decree No. 78/2015/ND-CP dated 14/9/2015 of the Government on enterprise registration (Decree No. 78/2015/ND-CP);

·      Circular No. 20/2015/TT-BKHDT dated 01/12/2015 of the Ministry of Planning and Investment guiding the enterprise registration (Circular No. 20/2015/TT-BKHDT);

·      Circular No. 176/2012/TT-BTC dated 23/10/2012 of the Ministry of Finance providing for the collection level, collection regime, payment, management and use of fees of enterprise registration, business household registration and enterprise information supply fee  (Circular No. 176/2012/TT-BTC).

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 5.12, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh ...

Ngày 26.10, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, UBND tỉnh có buổi đối ...

Hưng Yên phấn đấu năm 2018 thu hút thêm 35 dự án đầu tư vào các khu c...

Ngày 10.10, tại Trụ sở HĐND - UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị l...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 21      Tổng số lượt truy cập: 6.178.531          Thực hiện bởi: OrientSoft