a)실시 과정:

 

 

- 1차: 협동조합의 법적 대표자나 위임 받는자는 협동조합이 설치하는 본사에서 설립하고 싶는 경우 투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실에 등기 서류를 제출한다.

 

 

협동조합은 등기 기관의 이메일로 등기 서류를 송달할 수있는데 서면으로 서류를 제출해야 한다. 왜냐하면 서류 비교 및 보관용 등기 증명서를 받을때이다.

 

 

- 2차: 서류를 접수할 때 협동조합을 등기하는 기관:

 

 

+ 절차를 만드는자에게 효력을 갖는 인민 등록증이나 여권 사본을 제출하기를 요청한다[1].

 

 

+ 위임된 경우 다음과 같이 서류가 있어야 한다: 협동조합 설립자, 협동조합 및 서류 제출 서비스 업체간에 서비스 제공 계약서, 서류를 제출하거나 결과를 받을 때 이 조직의 위임장; 법률의 규정에 따라 결과를 받거나 서류를 제출할 때 위임 서류.

 

 

적합 서류이면 협동조합 등기 기관은 협동조합에게 접수 서류를 보내야 한다.

 

 

b) 실시 방식:

 

 

이메일이나 주소로 직접 보낸다.

 

 

c) 첨부 서류:        

 

 

- 협동조합 설립 등기 요청서;

 

 

- 정관;

 

 

-경영 생산 방안;

 

 

-협동 조합 회원의 명단;

 

 

-이사회, 대표 이사, 감독위원회의 명단;

 

 

- 설립된 회의 결의.

 

 

d) 서류 수량:

 

 

01 부

 

 

đ)해결 기간:

 

 

서류를 받는 날짜부터 05영업일.

 

 

e)행정 절차 실시 기관:

 

 

투자 및 기획청에 속하는 경영 등기실.

 

 

g)행정 절차 실시 대상:

 

 

개인, 조직.

 

 

h)행정 절차 실시 결과:

 

 

협동조합 등기 증명서.

 

 

i) 등기비:200,000 동 (서류 제출 시간에 입금).

 

 

재정부의 2014년 01월 02일에 통지서02/2014/TT-BTC제3조 2항 b점 및 제 2조 6항의 규정에 따라 재정부의 안내에 의해 중앙에 속한 도시, 성 인민 위원회의 결정 관할된 수수료 및 요금에 관한 실시하게 된다.

 

 

k)양식명, 신청서의 양식:

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT  별첨I-1 의 규정에 따라 협동조합 설립 신청서.

 

 

- 통지서03/2014/TT-BKHĐT 별첨I-2 의 규정에 따라 경영 생산 방안.

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT의 별첨I-3 의 양식에 따라 회원 협동조합의 명단;

 

 

-통지서03/2014/TT-BKHĐT 의 별첨I-3 의 양식에 따라 관리 위원회, 대표이사, 이사회 명단;

 

 

l) 절차를 실시하는 조건, 요청 (있는 경우):

 

 

- 법률이 금지하지 않는 경영 생산, 분야;

 

 

-조건이 있는 요청 분야, 직업을 경영하는 경우 법률의 규정에 따라 실시해야 한다.

 

 

m)행정 절차의 법적 근거:

 

 

- 2012년 11월 20일에 협동조합법;

 

 

- 협동조합의 일부 조항에 관한 자세한 규정 2013년 11월 21일에 시행령193/2013/NĐ-CP;

 

 

- 협동조항의 활동 현황 보고 제도 및 협동조합 등기에 안내 2014년 05월 26일에 통지서03/2014/TT-BKHĐT;

 

 

- Hung Yen성 인민 위원회 2008년 12월 28일에 결정서31/2008/QĐ-UBND.

 

 [1]원본에 똑같은 인증 사본, 서명 인증에 관한 2007년 05월 18일에 시행령79/2007/NĐ-CP제6조의 규정에 따라 “효력을 갖는 여권이나 인민 등록증 사본 제출”규정이다 .

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 5.12, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉ...

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh ...

Ngày 26.10, tại Khu công nghiệp Thăng Long II, UBND tỉnh có buổi đối ...

Hưng Yên phấn đấu năm 2018 thu hút thêm 35 dự án đầu tư vào các khu c...

Ngày 10.10, tại Trụ sở HĐND - UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị l...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 10      Tổng số lượt truy cập: 6.160.210          Thực hiện bởi: OrientSoft