a) 执行程序:

·      若因企业的登记证书被丢失、烧毁、破烂或在其他形式下被烧毁导致企业申请重新签发企业登记证书,企业向之前已经给企业签发登记证书的经营登记处发送登记证书重新签发申请书。经营登记处收到企业登记证书重新签发申请档案后03个工作日内要给企业签发新的企业登记证书。

·      若档案不合格,经营登记处要书面通知企业补充和完善申请档案并要求企业自从收到通知书后30天内提供合格档案。经营登记处自从收到企业的合格档案后03个工作日内要给企业执行签发登记证书的工作。

·      在档案内容不正确, 不忠实的情况,经营登记处通知国家全责机关按照法律规定进行处罚企业。在收到国家全责机关的处罚决定书后,经营登记处要求企业提供正确、合格档案并自从收到正确档案后03个工作日内要给企业签发企业登记证书。

·      在企业收到新企业登记证书时,企业的所有旧企业登记证书旧失效

b) 执行方式: 企业通过电子网站给之前给企业签发登记证书的经营登记处发送企业登记证书重新签发申请档案。

c) 档案成分,包括:

·      企业登记证书/分支/办事处运营登记证书/营业地点登记证书的重新签发申请书

d) 数量档案: 01 (套).                                                              

đ) 解决期限: 自从收到合格档案后03个工作日内.

e) 执行机关: 投资计划厅-经营登记处.

g) 行政手续执行对象: 个人、机构.

h) 行政手续执行结果: 企业登记证书

i) 手续费:

·      10万越南盾(176/2012/TT-BTC号通知) (提交档案时缴纳) (在企业的企业登记证书被丢失、烧毁、破烂或在其他形式下被烧毁的情况就可以申请重新签发登记证书;

·      尚未规定(在以下情况申请重新签发证书: 企业登记证书没有按照申请档案、程序、规定签发; 企业登记申请档案内容不正确)  。

k) 样表、单子名称:

·      企业登记证书/分支/办事处运营登记证书/营业地点登记证书的重新签发申请书 (附录II-20, 20/2015/TT-BKHĐT号通知).

l) 手续执行要求和条件: 78/2015/NĐ-CP号议定第58条的规定

m) 行政手续的法律基础:

·      越南社会主义共和国国会于2014年11月26日颁发的68/2014/QH13 号企业法(企业法);

·      政府于2015年9月14日颁发关于企业登记的78/2015/NĐ-CP号议定(78/2015/NĐ-CP号议定);

·      投资计划部于2015年12月01日颁发关于企业登记指导的20/2015/TT-BKHĐT号通知(20/2015/TT-BKHĐT号通知)

·      财政部于2012年12月23日颁发关于企业登记、经营户登记手续费的征收、管理、使用规定以及企业信息提供之费用的规定 (176/2012/TT-BTC号通知).

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 18.5, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ ...

Ngày 10.5, Tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó...

Ngày 4.5, tại trụ sở HĐND-UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư...

Sáng 29/3, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhâ...

Ngày 22.3, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí ...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

KhácSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 
Địa chỉ: Số 8, Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999
Email: hungyenipc@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm
 Số người online: 5      Tổng số lượt truy cập: 6.469.644          Thực hiện bởi: OrientSoft