a) 실시 절차:
• 경영 장소, 대표 사무실, 지점의 활동이 정지되면 기업은 경영 등기실에게 지점/대표사무실/경영 사무실의 활동 정지에 대한 통보서를 보낸다. 
• 경영 등기실은 법적 서류를 검사하고 활동 정지로 기업 상태에 관한 국가 데이터 기초에 지점, 대표사무실, 경영 장소의 법적 상태를 업데이트한다; 그리고 경영 장소/대표 사무실/지점 활동 정지에 관한 통보서를 낸다.
b) 실시 방식: 기업은 경영 등기실에 규정에 따라 대표 사무실/지점 활동 정지 등기 서류를 충분히 제출하거나 전자로 보낸다.
c) 다음과 같은 서류이다:
• 경영 장소/대표 사무실/지점 활동 정지에 관한 통보서;
• 대표 사무실, 지점 활동 정지에 관한 기업의 결정서; 관할 기관에 발급된 대표 사무실, 지점 활동 등기 증명서 회수 결정서;
• 채권자 명단 및 지점 세금의 미결금 및 사회 보험비를 포함하는 결제되지 않는 미결금;
• 근로자의 해당하는 권리 및 근로자의 명단;
• 대표 사무실, 지점의 활동 등기 증명서;
• 대표 사무실/지점 도장 (있는 경우).
• 통지서20/2015/TT-BKHĐT별첨II-19 의 규정에 따라 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서  (기업이 투자허가서, 투자 증명서를 발급 받는 기업에 속하는 지점, 대표 사무실, 경영 장소 경우);
• 지점의 세금 등기 증명서 사본 및 투자 증명서 사본 (기업이 투자허가서, 투자 증명서를 발급 받는 기업에 속하는 지점, 대표 사무실, 경영 장소 경우).
d) 서류 수량: 01 부.
đ) 해결 기간: 법적 서류를 받은 날짜부터 영업 03일이내이다.
e) 실시 기관:투자 및 기획청-경영 등기실.
g) 행정 절차 실시 대상: 개인, 조직.
h)행정 절차 실시 결과: 대표 사무실/지점 활동 등기 증명서/기업 등기 서류 보충, 수정 통보서/ 경영 장소, 대표 사무실/지점 활동 정지에 대한 통보서. 
i) 수수료: 
k) 양식: 
• 경영 장소/대표 사무실/지점 활동 정지에 관한 통보서 (별첨II-22, 통지서20/2015/TT-BKHĐT);
• 투자 허가사, 투자 증명서에 따라 기업의 경영 장소/대표 사무실/지점에 대한 활동 등기 정보 업데이트, 보충 신청서(별첨II-19 통지서20/2015/TT-BKHĐT) (기업이 투자허가서, 투자 증명서를 발급 받는 기업에 속하는 지점, 대표 사무실, 경영 장소 경우);
l) 절차 실시 조건 및 요청: 기업법의 제 206조 4항의 규정에 따라 지점이 활동 정지하는 기업은 계약서를 실시하고 미결금을 결제해야 하고 근로자를 계속 사용하고 해결해야 한다.
m) 행정 절차의 법적 근거: 
• 2014년 11월 26일에 베트남 사회 주의 공화국 국회의 기업법68/2014/QH13 (기업법); 
• 기업 등기에 대한 2015년 09월 14일에 시행령78/2015/NĐ-CP (시행령78/2015/NĐ-CP);
• 기업등기에 대한 기획 및 투자부의 2015년 12월 01일에 통지서 (통지서20/2015/TT-BKHĐT); 

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến bình luận của bạn
Họ và tên
(*)
Email
(*)
Nội dung bình luận
(*)
Mã xác nhận
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
 

Ngày 4/5, tại Trung tâm Thông tin – Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ...

Ngày 21/12, huyện Phù Cừ phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển FUJI ...

Ngày 12/12, UBND tỉnh tổ chức họp kiểm điểm tiến độ triển khai các cụm...

Những năm gần đây, Hưng Yên đã vươn lên trở thành một trong những địa ...

Ngày 13/9, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND t...

Thăm dò ý kiến
Đánh giá của bạn về cổng thông tin doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên?

Đẹp

Bình thường

Xấu

Kháchttps://188betz.net/ Rikvip

 

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HƯNG YÊN

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: Số 8, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: (0221) 3524 666 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Văn phòng đại diện - Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Địa chỉ: số 695, đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Tel: (0221) 3522 668 Fax: (0221) 3525 999

Email: trungtamxtdt@hungyen.gov.vn

Giấy phép số: 29/GP-TTĐT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 21 tháng 8 năm 2019 

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Ngọc Khánh – Giám đốc trung tâm.

 Số người online: 3      Tổng số lượt truy cập: 12.219.497          Thực hiện bởi: OrientSoft